Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
met verschillende middel))unten voor het leven: het Parlement, Charing-
Cross, de Bank, de Dokken. Maar haast al deze deelen komen overeen
wat het materiaal betreft waaruit ze gebouwd zijn, en de zwarte laag waar-
mede de samenwerking van mist en rook de huizen hebben bedekt. Of-
schoon Londen in een geologisch bekken ligt, dat vrijwel overeenkomt
met dat waarin Parijs ligt, mist eerstgenoemde het voordeel van in haar
omtrek kalksteenlagen te bezitten. Ten gevolge daarvan is Londen bijna
geheel van baksteen gebouwd, en de gehouwen steen voor hare monu-
menten en sommige monumentale gebouwen heeft zij van verre moeten
aartvoeren. De rotsen van Yorkshire hebben den kalksteen verschaft, waar
het Parlement van is gebouwd; de St.-Paulskerk en vele andere gebouwen
zijn van Portlandschen kalksteen en de kaden van Schotsch graniet. De
Tower is van steen van Caen gebouwd: uit Frankrijk, uit hun hertogdom
Normandie lieten de oude koningen van Engeland de bouwstoffen halen
voor hunne paleizen en hunne vestingen, en nog tegenwoordig zijn vele
schepen, die uit Normandie komen, met bouwsteenen voor I.onden be-
vracht.
T-onden breidt zich vooral uit naar het westen, evenals de meeste Euro-
l)eesche groote steden; zij ook zoekt te genieten van de versche lucht, die
de hier heerschende westenwinden aanbrengen.
Maar bij Londen hebben nog andere oorzaken meegewerkt, om de uit-
breiding in deze richting te doen plaats hebben. Naar het westen toch is
de bodem vast, terwijl aan den oostkant zich lage en moera.ssige streken
bevinden. Bovendien is de Theems veel gemakkelijker te overbruggen wes-
telijk dan oostelijk van T ,ondon-bridge. De City is dan ook niet meer het
middelpunt der stad. Zij verliest steeds meer haar ouderwetsch karakter.
Tn t666 werd deel der City-door een' brand verwoest, zoodat er slechts
weinig geheele gebouwen van vóór de 17e eeuw worden aangetroffen, en
onder deze weinige is de Tower, die eens zoo vele staatsgevangenen binnen
hare muren zag, wel het meest bekend. Nog niet lang geleden is het laatste
overblijfsel van de omgrenzing der Cit)', eene poort genaamd Temple-Bar,
die het drukke verkeer op het Strand bemoeilijkte, weggeruimd.
De Cit}', op den linker Theemsoever gelegen, is de zetel van den groot-
handel. Hier zijn de Engelsche Bank en de groote Engelsche en vreemde
handelshuizen en kantoren. Des morgens voeren treinen en rijtuigen van
alle kanten menschen aan, die zich hier voor hunne zaken heen begeven.
Meer dan i millioen menschen krioelen des daags in deze bijenkorf. Tegen
den avond begint de eb: dan voeren de treinen, de stoombooten en de
rijtuigen duizenden bij duizenden weer huiswaarts; slechts ruim 70000 blij-
ven achter, en meer dan 2000 huizen staan bijna ledig. Naarmate de wereld-
handel zich in de City meer concentreert, neemt het aantal bewoners af. ')
') Bevolking en liuizen in de City:
1801 . . . . 16 508 huizen — 128 833 inw.
1861 .... 13298 „ — 112063 „
1871 ... . 7000 ,, — "4732 „