Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
197
geweldige hoeveelheid, door millioen menschen aan de oppervlakte ge-
bracht, is bijna de helft van de jaarlijksche opbrengst der geheele aarde.
In i860 was de verhouding nog gunstiger: toen leverden Groot-Britannie
en Ierland '/g van de geheele kolenopbrengst der aarde. Inweerwil van de
aanzienlijke toenemende jaarlijksche opbrengst (3 a 4 millioen per jaar),
zijn de Britsche kolenmijnen dus in verhouding tot de geheele opbrengst
op aarde belangrijk achteruitgegaan '). Niet zonder reden heeft men zich
dan ook in Engeland met de steenkolen-kwestie bezig gehouden. Niet dat
men vooreerst bezorgd behoeft te wezen voor eene spoedige uitputting der
kolenmijnen, welker voorraad tot eene diepte van 1200 meter op 146
milliarden tonnen wordt geschat; maar wel maakt men zich met grond
bezorgd over eene uitputüng van de lagen die dicht beneden de opper-
vlakte liggen en de groote kosten, die verbonden zullen zijn aan de ont-
ginning der beneden 300 meter diepte gelegen lagen. Reeds heeft men
enkele kolenbeddingen, die van Coalbrookdale b. v., gedeeltelijk moeten
verlaten; andere, die van South Staffordshire b. v., zullen reeds voor het
einde dezer eeuw verlaten zijn, en het staat te vreezen, dat andere landen
der aarde, die een veel grooter kolenterrein bezitten dan Groot-Britannie,
ondertusschen de eerste plaats, zullen innemen. De crises op industrieel
gebied werken natuurlijk schadelijk op den prijs der kolen, zoodat toe-'
nemende uitvoer nog niet altijd met grootere waarden gepaard gaat.
Frankrijk, dat betrekkelijk weinig kolen bezit, zal voorzeker nog lang de
beste kooper van Engelsche kool blijven, maar andere markten kunnen
') Opbrengst van de kolenmijnen op aarde:
Gr.-Britannië en Ierland .... 80700000 ton in 1860 — 136270675 ton in 1876
Duitschland........12 300000 „ „ „ — 49 550 475 ,, „ „
Vereen. Staten vanN -Am.. . . 9 500 000 ., „ „ — 48 273 210 „ ,, „
Frankrijk......... 8300000 „ „ „ — 17 104800 „ „ „
België.......... 9 600000 „ „ „ — 14 329 575 „ „ „
Oostenrijk-Hongarije..... 3 500000 „ „ „ — 13318875 „ „ „
China........................................2 965 000 „ „ „
Kusland......................................1 392 880 „ „ „
Andere landen..................................4 206 410 „ „ „
123 900 000 „ „ „ 287 411 900 „ „ „
') De oppervlakte der steenkolenterreinen wordt geschat:
China........ 514 000 □ kil.
Vereen. Staten van N.-Am. 498 245 „ „
Ilindostan...... 89 950 „ „
Gr.-Britannië en Ierland 23 130 Q kil.
Duitschland..... 9 252 „ „
Frankrijk..... 4 626 „ „
België......2313 □ kil.
') Uitvoer van kolen uit Engeland:
1851 ........ 3468545 ton . . . / 16280913 waarde
1861 ........ 7 855 115 „ . . . „ 52072 163 „
1873 ........ 12 077 507 „ . . . „ 154 632 975 „
1876 ........ 16 299 077 „ . . . „ 111305 788 „
') In 1876 werd uit Engeland naar Frankrijk gezonden 3 160 555 ton kolen ter wanrde
van f 19406 850.