Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
't ware koning in zijn district en vereenigt in één persoon de verschillendste
ambten. De eigenlijke dragers der IJslandsche beschaving, de onderwijzers
der jeugd, de wachters over de zedelijkheid des volks, zijn de I.uthersche
geestelijken. Buitendien ontvangen zij de tienden, zijn voorzitter en boek-
houder van het kerkelijk college, president der districts-rechtbank, school-
opziener en beheerder van hun eigen grond. De geestelijken houden ook
het oog op het onderwijs der jeugd; zoo komt het, dat bijna alle volwas-
senen kunnen lezen, rekenen en schrijven. Maar voordeelig voor de vrije
verstandelijke ontwikkeling der bevolking is deze absolute heerschappij der
geestelijkheid niet.
IJsland bezit in zijne kleine hoofdstad Reikjavik in 't ZW., met 2000
inwoners, een middelpunt voor kerkelijk en wereldlijk bestuur, voorweten-
schappen en litteratuur, voor handel en verkeer. Het leven in de IJslandsche
hoofdstad is niet zoo ongezellig als men licht zou denken: 's winters
heeft men er bals en gezellige bijeenkomsten, zelfs privaat-tooneelvoor-
stellingen.