Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
hotels. Meesterwerken van bouwkunst kunnen we hier overal bewonderen.
Het senaatsgebouw vormt met de synode, waarmee het door eene galerij
is verbonden, de eene zijde van het groote plein, waarop zich het ruiter-
standbeeld van Peter I verheft. „Petro primo Catharina secunda (1772)",
luidt het opschrift van het granietblok, dat het beeld tot voetstuk dient.
Peters ros snelt tegen de rots op en vertrapt eene giftige slang, die met
hare kronkelingen den golvenden staart van het paard aanraakt. Door deze
kunstgreep was het den kunstenaar mogelijk het evenwicht der figuur te
bewaren, die in de lucht schijnt te zweven. Met uitgestrekte rechterhand
schijnt de tsaar op de golven van den Newastroom neer te zien en hem
zijn „Quos ego!" toe te roepen. „Men weet niet, of hij dreigt of beschermt,"
zeide de Maistre van dit standbeeld, het meesterwerk van den Franschen
kunstenaar Falconet.
Hier willen we even herinneren, dat in December 1873 het gedenk-
teeken van keizerin Katharina op de Newsky-perspectief is onthuld.
Het senaatsplein is met dat van het paleis door het groote parallelogram
van het Admiraliteitsplein tot één geheel vereenigd. Niet ver van daar ver-
heft zich het prachtige ruiterstandbeeld van Nikolaas I.
Volgen wij den Boulevard der Admiraliteit en zijne groene linden, die
het Admiraliteitsgebouw omgeven, dan zien we aan de rechterhand de
majestueuze Izaakskathedraal met hare reusachtige koepels en gouden klokke-
torens, hare zuilen van porphyr met bronzen kapiteelen en de in nieuweren
tijd om de kerk aangelegde squares. Spelende kinderen loopen ons voor
den voet; wij gaan verder om de beroemde reusachtige Alexanderzuil te
bewonderen. Zij bestaat uit een-blok als voetstuk, eene granietzuil uitéén
stuk van 80' hoog en een' engel op de spits, 't Geheel is 150'hoog en staat
voor het tsarenpaleis. Dit laatste, het winterpaleis, het gewone residentieslot
der Russische keizers, heeft de gedaante van een reusachtig parallelogram
en strekt zich uit langs de Newakade.
Bij ons worden de bouwterreinen in den laatsten tijd met den duimstok
afgemeten. Hoewel deze nu ook in Petersburg, vooral in het midden der
stad, in de laatste jaren veel duurder zijn geworden en de huurprijzen zijn
gestegen, behoeft men zich er, wat de ruimte betreft, toch niet te be-
helpen. Petersburg is groot ; de straten zijn breed, regelmatig en recht, de
pleinen ruim en het terrein is effen, zoodat men nergens torenhooge huizen
heeft behoeven te bouwen, als in de Westeuropeesche groote steden.
Als men midden op het Izaaksplein staat, met den rug naar de Admi-
raliteit en de daarachter naar zee stroomende Newa, dan ziet men drie
onafzienbare straten zich waaiersgewijze uistrekken , Perspectieven, of zooals
de Russen ze noemen: Prospecten. De grootste daarvan is de Newa-per-
spectief (Newsky-prospect). In deze straten vindt men alles wat voor de
stad het belangrijkst is: magazijnen, bazaars, markten, paleizen, schouw-
burgen , kerken en andere openbare gebouwen. De Newa-perspectief levert
de bontste volgorde van kerken op, die men zich kan denken : Armenische,
Grieksche, Protestantsche, Roomsche, Sunnietische en Sjiietische bedehuizen