Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
vensters als ingemetseld leeft, is het natuurlijk, dat iedereen die slechts
kan, met de eerste mooie dagen naar buiten ijlt, om frissche lucht te
scheppen. Peterhof, Tsarskoje-Seló {= Keizersdorp), Pawlowsky en de
eilanden rondom de stad zijn dan ook rijk aan villa's.
De zomerpaleizen der keizerlijke familie, hier zoowel als in de residentie,
dragen alle het karakter van grootsche vorstelijke pracht en van een vasten
wil, waaraan zich alles, zelfs de ruwe natuur van het noorden, moet onder-
werpen. Het keizerlijke lustslot Peterhof staat door een' spoorweg en door
stoombooten met Petersburg in gemeenschap, 't Is eene der beste navol-
gingen van Versailles. Hoewel het, door tsaar Peter gesticht, door Elisabeth
vergroot en onder Katharina II nogmaals uitgebreid, bij het origineel nog
ten achter blijft, staat het in één opzicht boven de grootsche schepping
van Lodewijk XIV: het levert door zijne hooge ligging aan het zeestrand
en door zijne grootsche terrassen een onvergetelijk schoon gezicht op de
Finsche golf aan zijne voeten. Het park is groot en prachtig en de water-
werken overtreffen zelfs die van Versailles. Men moet de illuminatie op
den len Juli hebben gezien, om de voorstelling van een betooverd slot
uit „Duizend en een nacht" tot werkelijkheid te kunnen brengen.
Een schoone zomernacht aan het zeestrand bij Peterhof heeft eene
eigenaardige bekoorlijkheid, daar de nachten in deze Noordsche streken
bijna licht zijn als de dag; alle voorwerpen zijn zwak verlicht, als bij eene
totale zonsverduistering. Nauwelijks is de laatste schemering van het dalende
licht in 't westen' verdwenen, of reeds breekt het eerste morgenrood weder
in het oosten door.
Negen werst van Peterhof, eveneens aan zee, ligt Oranienbaum, de
zomerwoning van de overleden grootvorstin Helene, wier paleis de ver-
zamelplaats van alle geleerden, staatsmannen en kunstenaars was.
Van Oranienbaum en Peterhof strekt zich eene rij van paleizen en villa's
naar de stad uit. Voorbij het lustslot Strelna en het Sergjew'sche klooster,
het als eene villa gebouwde krankzinnigengesticht en de met villa's be-
bouwde tuinen van het slot Katharina-hof leidt de weg naar de triomf-
boog , die keizer Alexander na zijne terugkomst uit Parijs naar Oudromeinsch
model liet bouwen, en die den ingang tot Petersburg vormt.
Voor wij echter de stad met hare 690 000 inwoners betreden, willen
wij van Peterhof met eene der sierlijke stoombooten de Newa opvaren,
om het Noordsche Palmyra dadelijk in zijne gansche indrukwekkende groot-
heid te aanschouwen.
De Newa is geene gewone rivier. Breed als de Bosporus, diep als eene
zee, helder als het Ladoga meer, waaruit zij 60 werst van Petersburg af
ontspringt, stroomt zij met rasschen loop, terwijl ze in haar doorzichtig
water eene dubbele rij paleizen, prachtige gebouwen en monumenten van
brons, goud, porphyr, marmer en graniet weerspiegelt, waarmee hare
oevers bezaaid zijn. Zoo verschijnt de keizerlijke residentie van hier uit
aan de oogen des reizigers zonder de gewone armere voorsteden, zooals
ze bij andere groote steden meestal zijn. De huizen schijnen hier hotels.