Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
menigmaal door weiden, bouwland en boschjes zijn gescheiden. Hier vindt
men de meeste fabrieken.
Moskou met ruim 600 000 inwoners, vroeger de zetel der tsaren, is
tegenwoordig nog slechts kroningsstad. Zij heeft eene vergoeding gezocht
en gevonden voor dat verlies in nijverheid en handel. Zoo is zij tegen-
woordig niet alleen de heilige stad der Russen, maar ook de eerste fabriek
stad des rijks. In 't geheel telt Moskou ongeveer 600 groote fabrieken
vooral katoenspinnerijen, wolwasscherijen, brandewijnstokerijen, bierbron
werijen, fabrieken voor zijden stoffen, laken, hoeden, tapijten, handschoe
nen, kaarsen, leder, wollen en katoenen stoffen, zeep, potlooden, naalden
machines, goud- en zilverwaren.
Geen wonder, dat Moskou, de stad van het midden, de stad van de
overlevering en de geschiedenis, het vereenigingspunt van wat noord en
zuid, oost en west opleveren, en in den nieuweren tijd ook het middel-
punt van 't Russische spoorwegnet, door de partij der Oud-Russen nog
altijd wordt beschouwd als de heilige moederstad, de eigenlijke hoofdstad.
Maar we zagen het reeds: ook Moskou is medegesleept op de baan der
nieuwere beschaving. Als industrie-stad is zij de eerste, als handelsstad
moet zij de eerste plaats afstaan aan Petersburg, de poort van gemeen-
schap met West-Europa. Toch is haar handel, ten gevolge van de gunstige
ligging in het midden in het kruispunt der hoofdspoorwegen, zeer aanzien-
lijk, zoodat zij wel het Londen van het Oosten wordt genoemd. Haar
handel omvat het geheele Russische rijk en heeft verbindingen met Parijs,
Marseille, Bordeaux, Londen, Hamburg, Leipzig, Weenen, Teheran ,
Boekhara en Peking. Ook de bevaarbare Moskwa en des winters de slede-
banen zijn wegen, waarvan de handel druk gebruik maakt.
ST.-PETERSBURG EN KROONSTAD.
Wie op eene vaart van Stettin of Lübeck naar Petersburg het oude
Reval met zijne mastenrijke haven en den ver lichtenden vuurtoren heeft
gepasseerd, valt zeer duidelijk het verschil in'het oog, dat er tusschen de
beide kusten der Finsche golf bestaat. Zelfs van verre gezien, maakt Reval
nog geheel den indruk van eene oude Duitsche hanzestad. Terwijl de
linker, de Finsche oever, waarvan Abo de wachter aan den ingang is, een
Noordsch karakter draagt: steil uit de zee oprijzende rotsen met reusachtige
dennenbosschen op hun kruin en dreigend schuimende golven, —• zijn de
tegenoverliggende Russische oevers vlak en vreedzaam, ook vriendelijker
met hunne wel arme dorpen, maar tevens met hunne groene weiden en