Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
Als men op een helderen zomerdag zonder om te zien langs de oevers
van de Moskwa de stad uit wandelt, tot eene hoogte is bereikt, waar men
zich omkeert, dan is het panorama der tsarenstad aangrijpend en voor den
Westerling vreemd. Het behoort bij eene andere beschaving, een ander
volk, het draagt geen Europeesch karakter.
Voor alles trekt het Kreml {= kasteel) de blikken tot zich, de oude
tsarenburcht, eene stad op zich zelve, die door een' ringmuur is omgeven.
Wat de Areopagus was voor het oude Athene en het Kapitool voor Rome,
dat is het Kreml voor de tsarenstad, dat met zijne van goud en kleuren
schitterende koepels der kathedralen en paleizen van zijne hoogte trotsch
op de stad nederziet. Geene plek in geheel Rusland, die rijker is aan
historische herinneringen. Onder de beroemdste gebouwen munten vooral
uit het in fantastischen stijl gebouwde oude tsarenpaleis ; het hoekige paleis,
dat uit eene enkele gewelfde zaal bestaat en waar de oude tsaren hunne
Bojaren ontvingen ; verder het keizerlijke paleis, dat uit den tijd van keizer
Nikolaas dateert; het senaatsgebouw; het arsenaal; de schatkamer, die
evenals de Tower in Londen de rijkste historische schatten en kostbaar-
heden bevat; bovendien eenige groote kerken en kloosters, o.a. het groote
Wonder-klooster. Boven alle gebouwen van Moskou en het Kreml verheft
zich de toren van Iwan Weliki (— Johan den Grooten) met zijne 23 klok-
ken. Bij de kerk van Iwan Weliki staat de reusachtige tsarenklok, 24000
kg. zwaar.
Het schoonste sieraad van Moskou zijn de met rijen boomen en bloem-
perken voorziene boulevards, die nauwelijks voor de beroemde Parijsche
boulevards behoeven onder te doen.
Eene der vele merkwaardigheden van Moskou is verder nog Gosti'noi-
dwor, de bazaar, die men zich niet als een huis moet voorstellen, maar
als eene tamelijk groote stad met 15 kerken, — Moskou is de stad der
kerken en kloosters bij uitnemendheid, — kloosters, hotels, restaurants,
pleinen en drie hoofdstraten, welke door zestien dwarsstraten worden door-
sneden. Langs de straten eindelooze treinen van vrachtwagens, oorverdoo-
vend roepen, gewoel van menschen uit alle oorden des rijks, kraam aan
kraam, winkel aan winkel, — in één woord : de stad is ééne markt, zoo-
als geene tweede stad ter wereld er eene kan aanwijzen. Iedere levensbe-
hoefte, ieder fabrikaat, zoowel van in- als van buitenlandschen oorsprong
is hier aanwezig.
Moskou bestaat uit vijf deelen : vooreerst het Kreml, in de tweede plaats
het oostelijk daarvan gelegen Kitdi-górod (= Chineezenstad), met roode
muren omgeven, de hoofdzetel van den handel ; hier is het bovengenoemde
Gostinnoi-dwor. De drie overige deelen liggen ongeveer concentrisch om
de beide eerste deelen; het zijn: Bjéliigórod (= witte stad), de stad van
den adel, waar ook de overheid zetelt en de meeste inrichtingen voor
onderwijs zijn; Zemljenfi-górod (= de aarden stad), vroeger door een
aarden wal omgeven, de stad van de burgerij, met slecht geplaveide, on-
regelmatige straten; eindelijk de Slobodi', de voorsteden, waar de huizen
p. R. BOS, Globe. 11