Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIL RUSLAND.
RUSI,ANDS BEVOLKING.
Geen land der aarde wordt door zoovele verschillende volken bewoond
als het Russische rijk, dat onder de elementen zijner bevolking meer dan
honderd verschillende stammen telt en binnen welks wijde grenzen veertig
talen worden gesproken, Hoe bont dit conglomeraat van stammen nu ook
moge zijn, één stam is er, die verreweg het overwicht heeft, n.l. de Sla-
vische en daarvan vormen weer de Groot-Russen het voornaamste gedeelte.
Daardoor komt het, dat Rusland veel meer dan Oostenrijk-Hongarije en
Turkije eene ethnographische eenheid uitmaakt. Behalve dit werkt ook de
omstandigheid mede, dat van de 73 millioen bewoners van Europeesch
Rusland (86 millioen in 't geheele Russische rijk) meer dan tot ééne
kerk, de Grieksch-katholieke, behooren. Taal, godsdienst en zeden ver-
binden het Russische volk tot een geheel, waarin de dialecten van Groot-,
Wit- en Klein-Russen de grootste verschillen vormen. Van de verschillende
elementen die het Slavische in zich heeft opgenomen, zijn het Einsehe bij
de Groot-Russen, het Littauwsche bij de Wit-Russen en het Tataarsche bij
de Klein-Russen de voornaamste. Toch zijn de Klein-Russen meestal van
zuiver Slavische afkomst. Van de 73 millioen bewoners van Europeesch
Rusland zijn 34.4 millioen Groot-Russen, 14.2 millioen Klein- en 3.6 mil-
lioen Wit-Russen, dus in 't geheel ruim 52 millioen Russische Slaven. Het
Russisch heeft twee hoofddialecten: het Groot- en het Kleinrussisch. Het
eerste wordt gesproken door de Groot-Russen, de Donsche en andere Ko-
zakken van Grootrussischen oorsprong en de West-Russen in de vroegere
Poolsche provinciën; het tweede door de bewoners van Klein-Rusland,
van Podolie en de Poolsche Oekraine, door de Kozakken aan de Zwarte
zee en al de andere Kozakken van Kleinrussische afstamming. Alle Ko-
zakken zijn echte Russen, zoowel naar afstamming als naar taal, gebruiken
en godsdienst. De beide voornaamste Russische dialecten verechillen lang zoo
veel niet van elkander als het Opper- en het Nederduitsch. De eenheid en
gelijkheid des volks wordt sterk gesteund door de eenvormigheid des lands,
door de groote vlakte, die overal in hoofdzaak hetzelfde karakter draagt,
wat den bodem betreft zoowel als wat de menschen, de planten, de dieren
en het klimaat aangaat.
10*