Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
ningen. Met de Bourgondische hertogen kwam hier de Fransche adel,
waardoor het Fransch de modetaal werd, ook onder den Nederlandschen
adel. Toen werd de grond gelegd voor het verschil in boven- en beneden-
stad, dat nog bestaat: hier de meest Vlaamsch sprekende nijvere en han-
deldrijvende burgerstand, daar de Fransch sprekende hoogere standen,
hof en adel. Tegenwoordig behoort Brussel tot de groote steden van Europa ;
want, telt de eigenlijke stad, omgeven door eene voortloopende rij van schoone
boulevards, zelfs nog geen 200000 inwoners, met de voorsteden die daar
om toe zijn ontstaan, Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Schaarbeek,
J.aken, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Saint-Gilles, bevat
zij ongeveer 400000 inwoners, en onophoudelijk wordt dit conglomeraat
van plaatsen nog grooter. Brussel is door zijne ligging tusschen Frankrijk,
Duitschland, Engeland en Nederland menigmaal de vergaderplaats geweest
van internationale congressen. Twee gedenkteekenen vereeuwigen de herin-
nering aan 1830: het bevrijde België op de „Place des Martyrs", en de
Cpngres-zuil.
Brussel is eene mooie stad, zoodat de naam van „Klein Parijs" haar
niet ten onrechte wordt gegeven. Men onderscheidt ten opzichte van den
bouwstijl duidelijk drie gedeelten: de oude stad met zijne gothische ge-
denkteekenen uit den tijd van de Bourgondische hertogen en zijne gebou-
wen in renaissance-stijl, die nog de kenteekenen van den Spaanschen tijd
dragen; de stad van de 17e en de i8e eeuw met zijne eenigszins theatrale,
maar edele en schilderachtige gebouwen, die we hoofdzakelijk in de boven-
stad aantreffen, en de nieuwe stad, die haar karakter het duidelijkst ver-
toont in het „quartier Leopold", de „avenue Louise", de passage St. Hubert,
de omgeving der stations en de nieuwe wijken die ontstaan door de werken
om de Senne onschadelijk voor de gezondheid te maken en door den bouw
van het nieuwe Paleis van Justitie. De meeste historische herinneringen
roepen de gebouwen rondom de „Grand Place" te voorschijn." Aan de eene
zijde het grootsche stadhuis met zijn sierlijken toren, waarvan Karei de
Stoute den eersten steen legde; daar tegenover het nu geheel verbouwde
en tot een particulier huis geworden „Maison du Roi", oorspronkelijk door
Karei V gebouwd en eens de gevangenis van de graven van Egmont en
Hoorne, en verder rechts en links en overal de oude gildehuizen. Langs
de „Rue de la Montagne" gaande, komen we bij de schoone „Eglise des
Saints Michel et Gudule" met hare twee kolossale torens en harè kunstig
gesneden, maar zeer vreemde predikstoel, die gedragen wordt door den
boom des goeds en des kwaads. De „Rue Royale" overstekende, bereiken
we het „Palais de la Nation", waar de Senaat en de Afgevaardigden ver-
gaderen, gelegen tegenover het Park. Het koninklijke paleis biedt weinig
bijzonders aan.
Brussel bezit vele verzamelingen voor kunst en wetenschap, zooals in
het „Palais Ducal" of „Palais des Beaux-Arts", het „Palais de l'Industrie",
„l'Ancienne Cour" en het Museum VViertz. Het Brusselsche „Conservatoire"
(muziekschool) is ook in het buitenland beroemd.