Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
De Belgische glas-industrie is zeer levendig in den omtrek van Bergen,
Namen, Luik en Charleroi. Enkele etablissementen, vooral bij I.uik, hou-
den meer dan looo men.schen bezig; de groote spiegelfabrieken bij Char-
leroi concurreeren met de beste der wereld. België verzendt zijn vensterglas
zelfs tot in China en naar de eilanden van Oceanië. In den laatsten tijd
is de mededinging met het buitenland echter sommige Belgische fabrieken
te machtig geworden.
Porselein- en fayence-fabrieken treffen we aan in Doornik, Jemappes,
Brussel.
Het toenemend gebruik van draineerbuizen heeft fabrieken daarvoor in
in 't leven geroepen, vooral in Henegouwen.
Bier wordt het meest in Henegouwen gebrouwen, maar verder ook in
de Vlaanderens.
. De fabricatie van beetwortelsuiker neemt toe.
De krijtbodem, waardoor de Jaar of Jeker stroomt, schijnt zeer gunstig
te zijn voor den groei van blank, sterk en buigzaam stroo; alleen het
Italiaansche stroo overtreft dat van de streken bij de Jeker, waar zich dan
ook zeer velen met het vlechten van stroohoeden bezighouden.
Ten slotte moge nog de mededeeling hier plaats vinden, dat in 1876
het aantal stoommachines in België 12638 bedroeg, 540000 paardenkrachten
vertegenwoordigende.
BRUSSEL.
Belgiës hoofdstad ligt in de provincie Brabant in het midden des lands,
op de grens van de laagvlakte en het heuvelland en tevens daar waar de
beide bestanddeelen der bevolking en de beide talen aan elkander grenzen.
Naar men verhaalt, vestigden zich ongeveer het iaar 600 aan de Senne
bij de hut van den christen-apostel Galdericus (St. Géry) eenige menschen
op een moerassig eiland in de Senne. Dit was de oorsprong van Brussel,
dat het eerst in de geschiedenis wordt vermeld in 706, toen er de bisschop
van Kamerijk en Atrecht overleed. In de loe eeuw komt de plaats voor
als een vlek, en in 1044 werd het aanzienlijk vergroot en met muren om-
geven. Spoedig werd het eene belangrijke stapelplaats voor den handel
tusschen Vlaanderen (Brugge) en den Rijn (Keulen). Nadat Hendrik III,
(12e eeuw) er zich een paleis had gebouwd en zich niet meer tevreden
stelde met den titel graaf van Leuven, maar zich graaf van Vlaanderen
noemde, was Brussel onder de steden van den eersten rang opgenomen
en bleef zij bijna voortdurend de residentie van vorsten, regenten en ko-