Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
hoogte is Lyon, als zoo vele andere steden, naar de vlakte afgedaald, om
het schiereiland tusschen Rhône en Saône met hare huizen te vullen en
zich ook tot over den linker oever der Rhône uit te strekken. Van de
bruggen of de kaden af gezien heeft Lyon een indrukwekkend voorkomen.
De forten, die op de omliggende hoogten liggen en die de stad in weinig
tijds zouden kunnen vernietigen, beletten het uitzicht niet al te zeer,
vooral omdat de dalen de beide rivieren opene ruimten laten tusschen de
hoogten door.
Lyon is de geheele wereld door bekend door zijne fabrieken. Evenals
de andere groote steden van Frankrijk heeft het allerlei fabrieken, vooral
voor machines en chemicaliën, maar zijn eigenlijken roem heeft het te
danken aan de fabricatie van zijden stoffen. Deze industrie, waarin het
ongeëvenaard is, werd er van uit Italie ingevoerd door Florentijnsche en
andere Italiaansche uitgewekenen. Lodewijk XI begreep, dat hij deze
gunstige gelegenheid niet ongebruikt mocht laten voorbijgaan; daarom
stelde hij de Italiaansche uitwijkelingen, die zich in Lyon vestigden, vrij
van belastingen. In het midden der i6e eeuw beliep het getal zijdewevers
te Lyon 12000. Met de herroeping van 't Edict van Nantes dreigde de
zijdeindustrie te niet te gaan ; doch een paar menschengeslachten later had
Lyon reeds zijn' rang herwonnen, en inweerwil van oorlogen en omwen-
telingen is zij sedert eene eeuw de stad bij uitmuntendheid voor fijne
zijden stoffen. Tegenwoordig zet de Lyonsche handel in zijde en zijden
stoffen jaarlijks voor bijna een milliard francs om. Ten gevolge van eene
ziekte onder de zijdewormen levert Zuid-Frankrijk aan Lyon slechts onge-
veer het '/4 gedeelte der ruwe zijde die Italie opbrengt.
De meeste Lyonsche zijdewevers werken in hunne eigene woningen en
gedeeltelijk tevens voor hunne eigene rekening. Vroeger woonden zij in
de stad; tegenwoordig zijn ze grootendeels verstrooid in de voorsteden en
de omringende dorpen ; zelfs tot in Savoie.
De hoofdstad van het Rhônegebied, tevens van geheel zuidoostelijk
Frankrijk, telt tegenwoordig 343 000 inwoners.
DE MONT CENIS.
Verplaatsen wij ons naar het grootsche landschap van den Mont Cenis.
AVe zijn in de Cottische Alpen; de Cima del Caro en della I^vanna,
Monginevro en Gran Paradiso rijzen zwijgend en trotsch voor onze blik-
ken op, en midden in die rij van reuzen staat de Mont Cenis. Hij vormt
een' knoop, waar de Grajische en de Cottische Alpen elkandei ontmoeten.
Hier is het dorre, langwerpige plateau, waarover de oude weg van Frank-