Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
Wat den kunstvorm betreft, — men zal het reeds hebben opgemerkt, —
vertoont Gascogne veel overeenkomst met Hollands westkust. De meren,
die in ons land achter de duinen lagen, zijn grootendeels drooggemaakt;
in Gascogne heeft men iets dergelijks gedaan, hoewel slechts met één meer.
Men had reeds onder Hendrik IV het plan, het meer van Orx, ten NO.
van Bayonne, droog te maken; doch eerst in 1864 is dit plan ten uitvoer
gebracht. Van uit eene ringvaart, waarop dwarsvaarten uitloopen, wordt,
evenals bij de Hollandsche meerpolders, het overtollige water naar zee geleid.
LYON.
Er is geene ingewikkelde redeneering voor noodig, om de voordeelige
ligging van Lyon te doen inzien ; een blik op de kaart is daartoe voldoende.
De twee groote rivieren, Rhône en Saône, die zich hier vereenigen,
vormen drie belangrijke verkeerswegen door en langs het bergland; twee
klimaten met hunne zeer verschillende voortbrengselen, dat van Middel-
en dat van Zuid-Europa, grenzen hier aan elkander en maakten Lyon tot
eene groote handelsmarkt. Bovendien boden de in de nabijheid gelegen
hoogten eene geschikte gelegenheid aan ter verdediging der stad en ter
beheersching van het geheele Rhône-Saône-dal. Geen wonder, dat het
stadhuis van Lyon met twee groote beelden is versierd, de Rhône en de
Saône voorstellende.
Nog nauwelijks was Gallig door de Romeinen onderworpen, of bij de
vereeniging van Rhône en Saône werd op eene hoogte eene Romeinsche
kolonie gesticht, Lugdunum geheeten. Deze plaats groeide spoedig aan,
zoodat zij ten tijde van Strabo „het hart van Gallie" was. Naar haar werd
een groot deel van Romeinsch Gallie genoemd Gallia Lugdunensis. Maar
de vestiging van het Fransche rijk verlegde het zwaartepunt van de Rhône
naar de Seine, en Lyon moest zijne eerste plaats afstaan aan Parijs. Nu
is Lyon de tweede stad van Frankrijk, en de herinnering aan haren vroe-
geren rang bewaart zij nog daarin, dat zij als oudste bisschopszetel haren
bisschop den titel van primaat van Frankrijk ziet gegeven. Ook in een
ander opzicht straalt nog van Lyon een deel van den glans uit, dien het
voor eeuwen van Rome ontving: het is de zetel der „Vereeniging tot
Uitbreiding des Geloofs", die jaarlijks over vele millioenen francs beschikt
voor het zenden van missionnairs naar den vreemde.
Op een' heuvel op den rechter oever der Saône ligt Fourvière (= Fore
Vieil, — Vieux Forum = oude marktplaats), het oude Lyon, van waar
men een schoon uitzicht over de vlakte en op de Alpen heeft. Van de