Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
in de dagen der revolutie, veel bloed: hier vielen de hoofden van Lode-
\vijk XVI en Marie Antoinette, van Charlotte Corday, van den Hertog
van Orleans, van prinses Elisabeth, de zuster van Lodewijk XVI, maar
ook van Danton en Robespierre en zoo vele anderen, meer dan 2800.
Maar laat de herinnering aan dien schrikkelijken tijd ons genot niet be-
derven, al kunnen ook de beide prachtige fonteinen aan vs^eerszijden van
de obelisk van Luksor al het bloed niet afwasschen dat hier is gevloeid.
Naar alle kanten hebben we hier een prachtig gezicht: rechts verheft zich
het „Palais du Corps-Législatif aan de overzijde der Seine, links de „Made-
leine", eene kerk in den stijl van een' Griekschen tempel gebouwd, voor
ons ligt de tuin der Tuilerieen, en wenden we ons om, dan treft ons
oog nog het schoonste: 't gezicht door de Champs Elysées op den „Are
de Triomphe". Verrukkelijk grootsch vertoont zich deze, als daarachter
de zon ondergaat en de heerlijkste kleuren- en stralenkrans deze prachtige
poort omgeeft, die nog grooter schijnt dan zij reeds is, doordien de „Avenue
des Champ-Elysées" naar 't westen zacht oploopt.
Door den „Jardin des Tuileries" leidt nu de weg naar het reusachtige
Paleis der Tuilerieën en het Louvre met hunne grootsche vleugels en plei-
nen. Zooals bekend is, werd het eerste gebouwd door Catharina de Medici
en ontving het zijn' naam van de toen daar staande pannebakkerijen (tui-
leries). Welke herinneringen roept dit paleis niet in 't leven, als we denken
aan Lodewijk XVI, die, door de „Dames de la Halle" van Versailles werd
gehaald en hier zoo bange dagen sleet; of aan den commune-tijd van 1871,
toen kruid en petroleum het geheel westelijke deel van 't gebouw vernielde.
Nog altijd is men bezig het verwoeste te herstellen. Onmiddellijk aan het
paleis der Tuilerieën grenst het Louvre met zijne onvergelijkelijke kunst-
schatten. Zoo groot is het gebouw, dat alleen voor eene wandeling door
alle zalen twee a drie uur tijd noodig is.
Langs het groote Hôtel du Louvre met zijne ook aan de Nederlandsche
dames welbekende groote magazijnen begeven we ons nu naar het „Palais
Royal", door den kardinaal Richelieu gebouwd. Tegenwoordig is het paleis
eene aaneenschakeling van winkels met prachtige uitstallingen, restaurants en
café's. De vleugels van het groote gebouw sluiten een' tuin in met een
grooten vijver. Over de „Place du Théâtre français" leidt onze weg door
de „Avenue de l'Opéra" naar de nieuwe Opéra, de grootsteen prachtigste
der wereld. Uit geheel Europa zijn de steenen voor dit gebouw samenge-
bracht; groen Zweedsch en Schotsch graniet wisselt af met geel en wit
marmer van Italië, rood Finsch porphier met Spaansch brocatello en
Fransch marmer van allerlei kleur. Geene kosten zijn gespaard, om een
meesterstuk van architectuur te scheppen, zooals de wereld er geen tweede
bezit. De aankoop van het terrein met de 4 a 500 daar op staande huizen
kostte lo'/g millioen francs, terwijl de kosten van het bouwen 35,6 millioen
francs beliepen.
Rechts en links van het Opera-plein strekken zich de breede, drukke
boulevards uit. Een blik in de „Rue de la Paix" doet ons de bekende