Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
Kristalwaren en spiegels, meubels, bijouterieën, goud- en zilverwaren,
kleedingstukken, in 't kort allerlei voorwerpen van kunst en smaak, worden
nergens ter wereld zoo sierlijk en zoo veel gemaakt als in de stad van den
„bon ton", in de modestad Parijs. Horloges komen uit Besançon en den
Jura. Le Creusot en St. Etienne zijn de voornaamste fabriekplaatsen voor
ijzerwaren. Het eerste was voor eene eeuw nog slechts een gehucht en in
1837 een dorp; nu telt het reeds 23000 inwoners en verlaten, behalve
zoo vele andere ijzerwaren, wekelijks gewoonlijk twee locomotieven de
werkplaatsen. Nog één tak van nijverheid, onder de vele, dient te worden
genoemd, de beetwortelsuikerfabricatie. Deze industrie is opgekomen ten
tijde van het continentale stelsel; tegenwoordig levert Frankrijk ongeveer
het deel van alle beetwortelsuiker, die op aarde wordt gefabriceerd.
EENE WANDELING IN PARIJS.
Daar ligt zij, de groote, prachtige stad, met hare twee millioen men-
schen, in het groote bekken dat naar haar is genoemd, aan weerszijden
van de Seine en omgeven door hoogten, van waar de blik zwerft over de
eindelooze zee van huizen. Torens en koepels steken daar bovenuit: hier,
in het westelijke gedeelte de hooge vergulde koepel, die het groote, schoone
„Hôtel des Invalides" kroont, waar het gebeente van Napoleon I rust ; daar
in het midden de beide hooge, stompe torens van de Notre-Dame, en hier
en ginds en overal torens, koepels en gevels van schoone gebouwen.
In onze gedachten willen wij de stad van het westen binnenkomen,
waar de Seine eene groote bocht maakt. Daar ligt in die bocht het aange-
name „Bois de Boulogne", waar bij mooi weer duizenden te voet en in
meer of minder prachtige équipages verfrissching zoeken en kunnen vinden.
Daar is ook de „Jardin d'Acclimatation", waar buitenlandsche planten en
dieren worden aangekweekt en proeven worden genomen om ze aan het
Fransche klimaat te gewennen. Langs de „Avenue de Neuilly" en vervolgens
langs de „Avenue de la Grande Armée" bereiken we den reusachtigen „Are
de Triomphe", van waar uit als stralen elf avenuen naar verschillende zijden
gaan. Eene daarvan voert ons naar de „Champs Elysées", een druk bezocht
park, waar, evenals in het levendigste gedeelte van het Weener Prater,
cafés, restaurants en allerlei kermisvertooningen eene menigte menschen
lokken. We betreden de „Place de la Concorde", een plein van 357 M.
lang en 217 M. breed, dat aan de zuidzijde aan de Seine-kade, aan den
noordkant aan de lange „Rue de Rivoli" grenst. Hier heeft bloed gestroomd
p. B. BOS, Globe. s