Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
V. FII ANK RUK.
likrgbouvv kn nijvkrhkid in franfcrijk.
Frankrijk kan niet rijk aan delfstoffen worden genoemd. Platina, goud,
zilver, kwikzilver wordt er niet of zeer weinig gevonden; zink, nikkel, tin ,
lood, antimonium, koper, hoeveel ook door de Fransche industrie gebruikt,
moet voor verreweg het grootste deel worden ingevoerd. In 1869 b.v. leverden
de Fransche mijnen van deze metalen slechts voor eene waarde van bijna
9I/.J millioen francs, terwijl voor ruim 89 millioen werd ingevoerd. De
ijzermijnen zijn van veel meer belang, hoewel nergens een rijkdom aan
ijzer wordt gevonden als op Flba, bij Dannemora in Zweden, in den
Ijzerberg in den staat Missouri of den Ertsberg in Zweden. In 1869 le-
verden de Fransche mijnen eene hoeveelheid ijzererts van 3180800 ton,
ter waarde van 13 333 000 francs. Maar eene lastige omstandigheid is, dat
ijzer en steenkool niet in eikaars nabijheid voorkomen.
Evenmin als de Fransche ijzer- zijn de kolenmijnen in staat om in de
groote behoefte van het land zelf te voorzien. Zonder twijfel zouden ze
dat wel, indien vele kolengebieden niet te ver binnen in het land en
verwijderd van de industriegebieden lagen, zoodat de vervoerkosten te
hoog worden. Gemiddeld moet ongeveer de helft van de benoodigde
brandstof worden ingevoerd. Wel neemt de opbrengst der mijnen toe,
maar de behoefte aan steenkool houdt daarmede ongeveer gelijken tred.
De voornaamste kolenbekkens vindt men bij Valenciennes, de voortzetting
van het Belgische bekken, bij St. Etienne en bij Le Creusot. Frankrijk is
tegenwoordig de vierde staat der aarde, wat de opbrengst aan kolen betreft,
maar het levert slechts ruim 1/3 van wat Duitschland, de derde kolenstaat,
opbrengt. Engeland, België en het Saar-kolenbekken moeten aan de reus-
achtige Fransche industrie het te kort leveren.
Steenen, die voor kunstwerken worden gebruikt, heeft Frankrijk daaren-
tegen in overvloed: granieten, porph)Ten, bazalten, marmer, bouw-
steenen; verder molensteenen en steenen om de straten te plaveien;
bovendien heeft het aardsoorten voor porcelein, fayence en gewoon
aardewerk. Onder de delfstoffen moeten verder nog worden genoemd
het zout, dat op de kusten zoowel als uit bronnen in het binnenland
wordt gewonnen, en de mineraalwaterbronnen, die in grooten getale in