Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
straks bevonden. De route is in omgekeerde richting nog interessanter.
[")e laatstgenoemde tunnel is 2350 voet lang, en de spoorweg beschrijft
natuurlijk een langen omweg, terwijl de bediende aan het station, die bij
Schelleberg de honneurs heeft waargenomen, bedaard naar Gossensass voor-
uit wandelt, om den trein daar op te wachten.
Langs een minder steilen weg gaat het nu naar het schoone dal, waarin
Sterzing ligt. De dalen worden langzamerhand wijder en verliezen steeds
meer het woeste karakter. Waar de natuurkrachten op den achtergrond
komen, treedt het menschelijk leven met zijne uitingen meer op den
voorgrond; de kasteelen, bouwvallen en kleine plaatsen worden dan ook
steeds talrijker. De laatste hebben alleen deze fout, dat ze te veel o])
elkander gelijken. Eindelijk komen we aan het station Freienfeld, dat in
een ruim dal met heerlijk groene wegen ligt.
De natuur krijgt nu een bepaald zuidelijk karakter. De donkere pracht
der naaldhoutbosschen maakt plaats voor kastanjes en sierlijke wijndruiven.
De rijkdom van het zuiden lacht ons tegen.
In dit weelderige landschap ligt het vrome Brixen met zijne vele kerken.
De werkelijke merkwaardigheden van Brixen zijn echter spoedig gezien.
Hoe oud het bisdom ook is, oudheden vindt men er weinig. De Beieren
en Franschen en andere volken hebben veel van wat draagbaar was weg-
gehaald, en de "vroegere bisschoppen rustten niet, vóór alle gebouwen die
aan het Romaansche en het Gothische tijdvak herinnerden waren vervangen
door nieuwere, meestal smakelooze producten der architectuur.
Van Innsbrtick tot hier moet hij die iets wil zien, aan de rechterzijde
van den waggon zitten, van Brixen naar Bötzen zou hij eigenlijk aan beide
kanten te gelijk moeten zijn. Wonderlijke klooven zijn het, die roode
spleten van den Eisack, die men den Kuntersweg noemt, met hunne
fluweelgroene bosschen en hunne middeleeuwsche burchten en sloten, met
de stad Klausen en de dorpen, wier spitse torens hun' groet over de bergen
zenden. Aan de ontzaglijke moeilijkheden, die de ingenieur hier had te
overwinnen, denkt de bezoeker niet; want in ijlende vaart wordt hij van
het eene schoone tafereel naar het andere gesleept. Eindelijk opent zich de
kloof, en de stad Bötzen met hare domkerk, die uit de wijndruifvelden
zich verheft, ligt voor ons.
DALMATIE.
Een der belang^vekkendste gedeelten der Oostenrijksche monarchie is het
langgerekte kust- en eilandenland Dalmatie. Dit merkwaardige land willen
wij bezoeken, dat eerst de Grieken tot het stichten van machtige koloniën,
als Epidaurus (Ragusa), Kerkyra (Curzola), Pharia (Lesina), uitlokte, dat