Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
of I200 parelen kosten niet meer dan 12 kreuzer! (i 'kreuzer = 1,2 cent).
Velen van de arme arbeiders, die deze parelen in Bohemen vervaardigen,
zijn er weinig beter aan toe dan de beklagenswaardige slaven in Afrika. Een
vlijtig arbeider die glasparels maakt, verdient dagelijks ongeveer 30 kreuzer.
Ook de groote zilver- en goudkleurige glazen bollen, die zoo schitterend
het licht terugkaatsen, en die onze tuinen dikwijls tot sieraad strekken, wor-
den hier gemaakt. Diamant, opaal, robijn, turkoois, malachiet, of welk
edelgestèente het ook moge zijn, — alles wordt hier geïmiteerd. Koralen,
marmer en lava worden kunstig nagemaakt en later soms voor echt verkocht.
In de laatste jaren is de glasspinnerij zeer tot bloei gekomen. Van het
gesponnen glas maakt menstruisvederen, valsche lokken, kanten, damasten
en zijden stoffen zoo natuurlijk na, dat ze eerst bij nauwkeurig onderzoek
blijken valsch te zijn. Dat het glas fijn uitgesponnen wordt, is duidelijk,
als we vernemen, dat een lood glas voldoende is, om er een' draad van
ongeveer 77000 meter lengte van te spinnen.
Het is opmerkelijk, hoe stil en rustig het in deze sterk bevolkte streken
toegaat. Op den weg komen ons meestal menschen tegen, die hetgene zij
te huis hebben vervaardigd, naar de handelshuizen brengen. De terugkee-
renden nemen het ruwe glas, 't welk zij voor hun werk noodig hebben,
weer mede, na het te hebben betaald met een deel van wat zij voor hunne
waren ontvingen. Lange rijen zwaar beladen vrachtwagens voeren eene
menigte kisten naar de naastbijzijnde stations.
De bewoners der bergdorpen hebben van jongsaf een moeilijk leven.
K-inderen van drie a vier jaar moeten reeds de parels, die vader of moeder
of oudere broeders of zusters hebben gemaakt, aan draden rijgen of knoo-
pen op karton bevestigen. Die wat ouder zijn, moeten met groote scharen
de overtollige randen van het glaswerk afknippen, om het voor het slijpen
geschikt te maken, 't Is werkelijk soms treffend, te zien, hoe de arme klei-
nen alle aandacht aan hun werk wijden. Slechts nu en dan werpen zij een'
blik op de schoone bergen of op het tuintje voor het huis, waar de vlin-
ders en de kevers ongestoord spelen. Het spel der kleinen heet arbeid,
en het leven is voor hen onafgebroken moeite en inspanning.
Van Gablonz voert onze weg verderop in het Neisse-dal, dat rijk is aan
schoone punten. Spoedig komen we in Wiesenthal, een uitgestrekt dorp
met het voorkomen van eene stad. Van hier uit heeft zich de glas-industrie
naar alle zijden verbreid. Ook het niet ver verwijderde Morchenstern is
door die nijverheid tot bloei gekomen. Tusschen beide laatstgenoemde
plaatsen voert de prachtige weg over den hoogen bergrug, die hier de
scheiding vormt tusschen het Noord- en het Oostzee-gebied. Van dit hoogste
punt genieten we een schoon gezicht. Naar het westen' verheft zich het
Jeschken-gebergte bij Reichenberg jn donkere massa's, waarbij de achter-
grond van het liefelijke dal, dat wij zooeven verlieten, zich aansluit. Naar
het oosten opent zich voor onze blikken een nieuw dal, dat niet minder
schoon is dan het vorige. In de verte zien wij het Reuzengebergte.
Een vrij aanzienlijke bergstroom, de Kamnitz, wordt van nu af onze