Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV. OOSTENRIJK-HONGARIJK.
HET DONAUGEBIED BESCHOUWD UIT HET OOGPUNT
VAN HANDEL EN VERKEER.
Het Donaugebied is volkomener door groote bergmuren omgeven en
ingesloten dan één ander groot riviergebied van Europa. In 't zuiden ver-
heffen zich de Alpen en hunne voortzettingen in Illyrie en het Balkan-
schiereiland, in 't noorden de Karpaten, de Boheemsche gebergten en de
Duitsche Jura. Het Donaugebied zou dus afgezonderd liggen, als de natuur
niet had gezorgd voor verscheiden openingen of poorten in die muren,
welke de mensch in vroegeren en lateren tijd voor het verkeer gebruikte,
voor den handel zoowel als voor den oorlog. Het meest geopend is het
Donaugebied bij de bronnen en bij de monding der rivier. Daarom heeft
het verkeer sedert eeuwen reeds van het westen naar het oosten en in
omgekeerde richting, van de bronnen naar de monding en van den mond
af stroomopwaarts gestroomd.
Van de bronnen leiden verschillende wegen naar het Rijngebied en
Frankrijk, daar de Duitsche Jura geen groote moeilijkheid oplevert. Steeds
leidden hier bruikbare wegen en in den nieuweren tijd ook kanalen van
het Donau- naar het Rijngebied, en de gemeenschap tusschen beide rivier-
gebieden is zelfs zoo oud, dat er reeds in het Nibelungenlied op gewezen
wordt. Met hulp van den Main, den Rijn, de wegen en kanalen vormen
Rijn en Donau een onafgebroken verkeersweg. De weg langs de Donau
vindt zijne voortzetting door de Bovenrijnsche vlakte over Straatsburg,
door den pas bij Zabem door de Vogezen naar het hart van Frankrijk,
naar Parijs. Dien weg volgende, kwam Attila op de velden van Chalons
s/M.; ook de Magyaren en andere volken volgden denzelfden weg geheel
of gedeeltelijk. Uit Frankrijk en van den Rijn naar het oosten oprukkende,
trokken de Kelten, later Karei de Groote, de Kniisvaarders en Napoleon
de Donau af. De producten van Oostenrijk-Hongarijes landbouw en nijver-
heid volgen denzelfden weg naar Frankrijk, terwijl Frankrijks producten
ook dien weg inslaan naar het oosten. Een zijtak van dien weg gaat naar
het zuidwesten, tusschen Alpen en Jura door, Zwitserland binnen. Langs
dezen zijtak trokken de Alemannen Helvetie binnen, en in omgekeerde
richting drongen daar langs de Romeinen het Boven-Donaugebied in.