Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
van gemeenschappelijke woningen, van betere verkeerwegen en toenemende
verbetering van den grond. Bier. grog en wijn zijn de dranken der meer
gegoeden.
De Masuren houden van de gezelligheid. Ze zijn goedaardig en goedig,
weldadig en werkzaam.
In de laatste jaren is landbouw de hoofdbezigheid geworden in het land
der Masuren, en men moet erkennen, dat de vooruitgang op dit gebied
daar zeer groot is. Vóór eenige jaren verbouwde men ternauwernood ge-
noeg koren voor het spaarzaam gebruikte brood, nu is er overvloed van
graan; toen had men niet meer dan het hoognoodige werkvee, nu worden
remonte-paarden en jonge nmderen voor den verkoop opgefokt; toen voort-
durende moeilijkheid om de belasting op te brengen, nu verbetering van
het land en vergrooting van bezit. De prijs der landerijen en boerenhof-
steden is het tien- ja vijftienvoud van voor eenige jaren. Genootschappen
voor landbouw, waartoe ook vele kleine boeren toetreden, dragen er veel
toe bij den landbouw te doen vooruitgaan. Landbouwtentoonstellingen,
voordrachten over onderwerpen uit het gebied van landbouw en de lectuur
van landbouwbladen hebben eene beweging onder den landbouwenden stand
van het Masurenland te voorschijn geroepen, die de productie van den
bodem zeer ten goede komt. Zelfs zouden landbouwers van buiten af niet
onvoordeelig doen met hun kapitaal in landerijen in 't land der Masuren
te beleggen.