Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
S4
burg, waar voor, enkele jaren geleden, een gedenkteeken voor Schiller is
onthuld.
Berlijn heeft zijn Bois de Boulogne in den „Thiergarten", een park van
uur lang en ongeveer uur breed, waaraan de diergaarde grenst.
Sedert in 1841 Berlijn den eersten spoorweg kreeg, is de handel snel
toegenomen; de wollen stoffen nemen op zijne markt verreweg de eerste
plaats in: voor wol is Berlijn dan ook de voornaamste markt van Europa.
De Berlijnsche beurs is de belangrijkste van Duitschland. Onder de vele
fabrieken, ongeveer 2000 in aantal, moeten vooral die voor allerlei ijzer-
waren worden genoemd. De meeste fabrieken vindt men in het noorden en
noordwesten der stad, in de nieuwere gedeelten. Hier is het Berlijnsche
Birmingham, dat met de industriöele wijk Moabit reeds is samengegroeid.
Moabit heeft zijn zonderlingen naam gekregen van Fransche kolonisten,
die deze streek om hare onvruchtbaarheid „Pays de Moab" noemden.
Onder de groote machinefabrieken dienen de twee van Borsig te worden
genoemd, de eene bij het „Oranienburger Thor", die jaarlijks wel 160
locomotieven levert, en de andere in Moabit.
Geen wonder, dat Berlijn uit de hoogte beschouwd, niet veel te genie-
ten geeft, daar de stad door de vele fabrieken meestal in rook gehuld is.
Een paardenspoor leidt naar het in de nabijheid gelegen Charlottenburg
met een koninklijk slot en park, in welk laatste een mausoleum de beelden
van Frederik Wilhelm III en zijne gemalin Louise bevat.
DE MASUREN.
Ook Duitschland heeft zijne achterblijvers in meer dan één hoekje van
het rijk. Tot hen behoort het volk der Masuren , in het zuidoostelijkste deel
der provincie Pruisen op de grenzen van Pruisen en Polen. Omtrent dit
volk waren de voorstellingen, die men er tot voor korte jaren van had,
ongeveer vijftig jaren oud. De een schreef den ander na, en zoo kwam het,
dat men zich de Masuren nog altijd vooretelde als halfwilden, die in een
woest land in bijna volkomen afzondering leefden. Het volgende is ont-
leend aan de mededeelingen van een' geestelijke, die in het land der
Masuren woont en land en volk in hun tegenwoordigen toestand kent.
De Masuren behooren evenals de Polen tot den Slavischen stam; maar
door het onderwijs, dat in alle scholen in het Duitsch wordt gegeven,
door den verplichten krijgsdienst en vooral door de wegen', die in den
laatsten tijd zijn aangelegd, en door de „Ostpreussiche Südbahn" is de
kennis van het Duitsch vrijwat toegenomen, zoodat men, moge in den