Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
In den regen ziet inen hier en daar bcekcM,.
grachten en flooden weder volloopen, die bij
aanhoudende hilte opgedroogd zijn.
Men kan de Iheeuw van het voorige jaar"
nooit wieder zien.
Naar ccncn mensch, een dier^ eene zaak zien.
Die het een of ander handwerk leeren wil,
moet eerst er naar zien, hoe men het doet.
Die het fchoemaaken leeren wil, moet er naar'
zien, hoe men fchoenen maakt. Die een tim-
merman worden wil, moet er naar zien, hoe
men huizen bouwt. Die hout wil leeren hak-
ken, moet er naar zien, hoe men hout klieft.
Kinderen zien gaarne naar den vogel, wan-
neer hij vliegt, naar 'de hen , waanneer zij ko-
rens pikt, naar dc duif, wanneer zij jongen
voert, naar het ichaap, waanneer het w^cidt,
cn naar duizend andere dingen.
Die naar den lecrlooijer ziet, moet leder ruiken.
Er is veel kwaads te vreezen van een kind,
dat gaarne er naar ziet, wanneer dieren en
menfchen lijden, of elkander lijden veroorzaa-
ken.
Met dc oogen wenken.
Dikwijls wenken twee menfchen elkander,
terwijl er een derde bij is, ten welks aanhoo*
ren zij niet willen fprcken.
De "moeder verheugt zich, wanneer zij niet
eens behoeft te fpreeken, maar flechts te wen-
ken , dewijl zij zeker is,, dat haar kind gaar-
ne alles doet, het geen hij haar aan de oogen
zien kan, dat zij wenscht.
Met