Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
83
De boer beziet den akker, of dezelve in or-
de is, om er in te zaaien.
Die iets koopen wiJ, beziet de waare, of zij
goed is.
Die een huis voorbij gaat, ziet het aan, die
het koopen wil, beziet h^t.
Ecncn mcnsch, ccn dier, ccnc zaak nazic/i.
\Vanneer een lief kind van zijne moeder
weggaat, dan ziet zij hem na, en wanneer
een lieve moeder van haar kind ^veggaat, dan
ziet hij haar na.
Wanneer foldaaten van eene plaats aftrek-
ken, dan zien hen zeer dikwijls minder men-
fchen na, dan naar hen gezien hebben, toen
zij aankwamen.
Wanneer een jongen eenen vogel, bijzon-
der ecnen grooten, of cenen, die hem onbe-
kend is op ccnc plaats ziet opvliegen, dan ziet
hij dcnzelvcn gewoonlijk nog na, zoo ver als
hij hem zien kan.
Kenen mcnsch, een dier, eene zaak n-ederzien.
Wanneer men des morgens ontwaakt, dan
ziet men gewoonlijk zijne huisgcnooten, en
de meeste zaaken weder, welke men gezien
heeft, voor dat men is gaan llaapcn.
. Alle maanden ziet men dc volle maan en de
nieuwe maan weder.
Alle avonden ziet men, wanneer de hemel
niet donker is, de zon ondergaan, en alle
morgens ziet men dezelve weder opgaan.
In de lente ziet men de trekvogels, zwalu-
wen cn ooijcvaars enz., weder, die gedurende
den winter uit het land gevloogen waren.
In