Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Over ccnc zaak heenzien.
Die op eenen heuvel woont, ziet over hui-
zen en boomen, die onder nan den heuvel
ftaan, heen.
Die aan den oever van een meir of zee
woont, kan, wanneer het dag is, wanneer
het niet nevelachtig is, en het meir of dc zee
niet te breed is, over het zelve naar den ande-
ren oever heen zien.
Bij enge dalen tusfchen de bergen kan men
zeer ligt van den eenen berg naar den anderen
over eene koe, een fchaap, en dikwijls zelfs
over eenen haas heen zien.
Ondir ccnc zaak doorzien.
Men kan onder eenen wagen, onder een
paard , onder eene brug doorzien.
Onder ccnc zaak iets zien.
Onder fommige wagens ziet men dikwijls
korven cn potten hangen, dikwijls honden
gaan, (laan en liggen.
Bij onordentlijke lieden ziet men dikwijls
brood, beenen , mesren, vorken, en zeer veele
zaaken, die niet op den grond behooren, on-
der de tafel.
Onder het dak ziet men dikwijls zwaluwen-
nesten ea duivenllngcn naast elkander.
Onder de boomen ziet men dikwijls afgeval-
lene bladen en afgevallen ooft, en bij den re-
gen menfchen on-ier dezalve (laan, om zich
voor den regen te fchutten»
Eenen mensch, ccn dier, ccnc zaak b:zien.
De moeder beziet dc kleederen van het kind,
of zij gefchcurd, cn deszelfs handen, of zij
gewaschen zijn. De