Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
8i
De tandmeester z'et den zieken in den mond,
en de 0culi.^t in de oögen.
Men draagt dikwijls kijkkasten rond, in
welke kinderen cn mcnfchcn, die niet veel
nnttigers gezien hebben, voor een oortjen
kunnen inzien.
Veele vi-^uwcn, welke als meisjcns gaarne
in den- fpicgel gezien hebben, zien als vrou-
wen gaarne in kisten cn kasten.
i- Wanneer men buiten eene Itad nabij aan
eene poort (laat, de poort niet den rug toe-
keert, en de poort open is, dan kan men in
de Had inzien.
Even zoo kan men, wanneer men in de
Had nabij aan eene poort Haat, de poort niet
den rirg toekeert, en dc poort open is, uit
de Had'uitzien.
In ccnc zaak tets zien»
In de boeken ziet men bladen, letters en
getallen, in de huizen ziet men kamers, huis-
geraaden en nienfchen.
In de Hallen ziet men dieren; in den koe-
Hal koeien, in den paavdcHal paarden, in den
fchaapHal fchaapen, in het verkcnlliiot ver-
kcns, in het ganzenhok ganzen, cn in het
hoenderhok hoenders,
In het mcir, in dc rivier, in de beek, in
den vischvijvcr, cn in dc vischkaar ziet men
vischcn.
In de lucht ziet men vogels , wolken cn in-
fcclcn,
In dc kerk ziet men dat gene, het welk
men anders zelden ziet, hondcvdcn, die zwij-
gen, tegen eenen die Ijpreckt.
C 5 O-