Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o
Wanneer menfchen, die nog geene hooge
bergen gezien hebben, op eenmaal een uit-
zigt tegen de Zwitferfche Alpen krijgen, zoo
zien zij met verwondering naar dezelve heen.
Wanneer er brand is, dan ziet ieder naar
de plaats heen, alwaar de rook opklimt, of
de roodheid zich vertoont.
Tegen op zien.
Wanneer de leidekker zich op den knop
van den kerktoren plaatst, dan ziet jong en
oud tegen hem op.
Wanneer de vader in den kerfenboom zit,
en kerfen plukt, dan zien de kinderen, die
onder den boom (laan, ook tegen hem op;
doch niet langer, dan er kerfen.naar beneden
vallen.
Wanneer de prediknnt predikt, dan ziet de
geheele gemeente tegen hem op.
Afzien, naar beneden zien.
Het is hemelsch fchoon, om van hooge
bergen op eenen wijden omvang van mciren,
rivieren, dalen, fteden cn dorpen aftezicn.
Bij helder water ziet men dikwijls tot op
den bodem cencr rivier, of van een meir naar
beneden.
In de fteden ziet men dikwijls uit de vens-
ters op de ftraat naar beneden, en op de brug-
gen over dc leening in het water naar beneden.
In ccnc zaak inzien^
Wanneer deuren en vensters open zijn, dan
l^an men in het huis inzien. De meeste koop-
mansvvinkels in de fteden en dorpen zijn zoo
ingericht, dat men den ganfchen dag door er
in kan zien* De