Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Door eene zaak zlcit
Men kan door hec water, door het glas,
door dun hoorn, door barnlteen, door kris-
tal cn andere zaaken doorzien. Alle zaaken,
door welke men kan doorzien, heeten door-
zigtig. Lucht, vuur, water, glas, dun hoorn ,
kristal, barnlteen, gezuiverde zuiker, nevels
enz. zijn doorzigtig. Alle zaaken, door
welke men niet kan doorzien, heetcn niet
doorzigtig. Hout, fleen, vleesch, aarde, en
verre de meeste lichamen, zijn niet doorzigtig.
Door ccnc zaak iets zi'e/u
Door het venster kan men het huis ran
zijnen buurman, het bosch, het veld, en
fomwijlcn menfchen cn vee, welke daar op
arbeiden, zien.
Door het perspectief ziet men de ver af«
zijnde voorwerpen zoo duidelijk, als of zij
nader bij waren.
Door het vergrootglas ziet men de voor-
werpen veel grooter, dan zij aan het bloote oog
toefchijnen, en men ontdekt vccle deelen aan
dezelve, welke men met het bloote oog niet
^ier.
^an of tegen eenen mcnsch, ccn dier, eene
zaak heen, overheen, neèr of op zien
Heen zien.
Wanneer men met groote begeerte op ic»
mand wacht, dan ziet men dikwijls alle oo-
genblikken naar den kant heen, van welken
hij koomen zal.
Men ziel dikwijls veele minuuten na elkan-
der naar ééne pl^^ats heen.
G 4 Wap^