Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page

AVnnncer een vreesaclitig mensch in de fche-
mering of in het duistere iets ua-nzict, kan hij
iets aan eene zaak meenen te zien, van hetwelk
het gcringlle niet aan dezelve is; zoo kan men
•in dezen toeftand aan een Huk vermolmd hout
vuurigc oogen, handen en voeten meenen te zien,
het welk, zoo oud als het is, geene voeten en
gccne oogen, nog minder, vuurigc gehad heeft,
ISIcn zTct aan den mensch en aan alle dingen ,
die men ziet, maar het uitwendige, en van dit
uitwendige ziet men weder op dénmaal maar
een gedeelte, en dit gedeelte maar in dien toe-
Hand, in welken het zich in het oogenbhk, in
het welk men het ziet, bevnuit. Men ziet van
den mensch en van het dier in den gezonden
toelland , maar de huid, het hair, de nagels en de
tanden. Somwijlen ziet men aan eenen gezonden
en onbezecrden mensch zijn zweet, zijne traanen
en zijn fpeekfcl. Doch wanneer men iels van
het inwendige van den menscli, bloed, vleesch
of beenderen zien wil: dan moet de mensch
gewond zijn ^ en waanneer men alle deelen van
den mensch zien wil, dan moet hij dood cn
ontleed zijn.
Aan den peereboom, die onbcfchadigd is,
ziet men in den winter de fcliors en kleine
knoppen ann de takken: inde lente fchors,
loof en bloczems , en in den herfst fchors,
loof en pcercn. Wanneer gij deszelfs wortels
zien wilt, moet gij hem uitgraaven: en wan-
neer gij het hout van het een of,ander gedeelte
des booms zien wilt, dan moet gij de fchors
van het hout afdoen; en wanneer gij het pic
van dcn;;elvcn zien wilt, dan moet gij het
hout, of zoo ver in ftukken zaagen, hou-
wen