Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
ïe bij elkander behooyend, gemeenfchapHjk bc;«
noemen.
lil dq' zevende Oefening leert de Moeder hqt
kind opmerken en zich daarover uitdrukken . wat
hij met elk gedeelte van Itet ichasm doen en
uitvoeren kan, en hoe en bij welke gel:.', en-
heid deze verrichtingen der deelen van.het Menscii-
lijk Lichaam gewoonlijR plaats hebben
In de achtfle Oefening maakt zij het kind ook
op het wezenlijke van dat gene, wat tot rer-
zor^ing van zijn l.ichaam behoort en noodzaak;-
lijk is, opinerkzaam
Iii de negende Oefening maakt zij het kind
aan den leiddraad der hem bckeude tigenfehap-
pen der deelen van het Lichi.im op het veel-^
vuldtge nut dezer eigenfchnppen oj merkzaam ,
cn leert hem zich nSauwkeurig caarover uitte-
drukken.
In de tiende Oefening leert zij het kind al dat-
gene, hetwelk ïiij in ajle regen voorgaande Ocr
feningen over ieder deel van zijn Lichaam naau\r-
keurig opmerken en benoemen geleerd heeft, y«-
menvatten en daaruit dit deel in zoo verre bc-
fchrijven, als hi] hetzelve aoor de voorgaande
Oefeningen naniiwkeurig heeft leejen kennen
Het is iiitqsfchen in het geheel niet het gevaf,
dat de Moeder bij het onderwijs tot het opmer-
ken en fpreeken zich eenzijdig en onafgebroken
met het kird bij^ het Menschlijk Lichnam zoo
lang moet ophouden, tot dat zij alle Oefeningen
met hem doorg^loopen en voleindigd heeft ;in te^
gendeel moet zij aan den leiddraad de^er weg-
wij-^ing leeren, den geheelen kring der voorwer-
pen 1 welke de zinnen van het kind van nabij
trefTen, naar deze zelfde gezigtpunten te aan-
fehouwen, o,m telken,^ na de voleinding van
eens Cc'éning met het Mcnschlijk Lichaam anr-
^qre zondanige voorwerpen bepaald in het ge-
♦ Z
J