Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
nen zijne ooren zich ook fchieh'jk
Een boer, die voor de eersteniiinl door ec-
ne ihd gant, ziet gewponhjk alle huizen aan.
Zelden ga^it een mensch een vreemd dier, of
het een of ander, dat hij nog niet gezien heeft,
voorbij, zonder het aantezien.
Men kan eene zaak lang oikort^ gaarne ^^ of
ongaarne, naauwkeurig of vlugtig aanzien.
Eene zaak lang of kort aanzien.
Die iets, het gene een grootcn omvang en
veele deelen heeft, naauwkeurig wil kennen,
moet het lang aandien.
Die iets, het welk zeer kostbaar is en w^aar-
mede hij ligt kan bedroogcn worden, wil koo-
ien , ziet het gewoonlijk ook lang aan.
Die bij iets weinig betckenends, hetwelk
hem niets raakt, cn hem noch fchadcn, noch
nuttig kan zijn, lang Itil Haat, om het aan-
tegaapen, van dcnzelvcn zegt men, dat hij
het aangaapt.
Die groote haast heeft, ziet ook het ge-
wigtigfte, het gene hij aanziet, maar kort aan.
Kinderen en eenvoudige menfchen zien al
het gene blinkt, klatergoud en hansworsten-
kleederen gaarne en lang aan.
Vlijtige kinderen zien dat gene gaarne en
lang aan, aan het welk zij veel Iceren, en veel
opmerken kunnen. Er zijn kinderen, welken
het een geheel jaar niet verdriet, alle dagen
het quadraat aan te zien.
Het gene men gaarne ^ziet, ziet men, als
men gelegenheid heeft, dikwijls en lang aan.
Naauwkeurig cn vlugtig aanzien.
De molenaar, die koorn wil koopen, ziet
het
I