Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Gaarne cn öngaarnt zien.
Het gene ons liefen aangenaam is, zien wij
gaarne; het gene niet fclioon is, en het gene
men haat, dat ziet men niet gaarne. >
De mensch zicH: zijTK;n vijand, en zijnen las-
teraar niet gaarne ; de gierigaard ziet het geld
gaarne, en deii armen niet gaarne.
De een ziet gaarne, het gene de ander niet
gaarne ziet.
De een ziet gaarne honden, en mag de kat-
ten niet lijden; een ander ziet vogels gaarne, en
mag de honden niet lijden.
Duiddijk cn onduidelijk zien.
Wanneer mijne oogen gezond zijn, en wan-
neer het helder is, kan ik eene zaak, die van
mijne oogen niet te ver verwijderd is, maar
ook üiet te nabij is, duidelijk zien. AVanneer
ik zwakke oogen heb, in defchemering,inden
mist, in den rook, en wanneer dc zaak le ver
van mijne oogen af is, of wanneer zij tc na-
bij dc oogen, of aan den neus gebragt wordt,
kan ik dezelve Hechts onduidelijk zien.
Eenpn mcnsch, een dier, ecne zaak aanzien.
Alles, het gene giï in de wereld weet, weet
gij, dewijl gij het hebt opgemerkt,én het mees-
te,, het welk gij hebt opgemerkt, hebt gij op-
gemerkt, terwijl gij het hebt aangezien ; dcrhal-
ven is het aanzien van alledingen dc aanleg en het
eerde begin van het grootde gedeelte van uw
weeten. Daarom is liet ook een boerenfpreek-
woord: ,, jongen ! doe de oogcy open, wanneer
,, gij iets worden wilt, " en het is waar, wanneer
een jongen eens de oogen open heeft, dan ope-
. G neo