Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ën in het kort alles, het gene hem voor
de oogen koomt.
In den winter ziet men fneeuw en ijs.
In de lente ziet men jong loof en bloezems.
In den zomer ziet men vlinders, wormen
en vliegen.
In den herfst ziet m'en de boeren veld- en
boomvruchten inzamelen.
Bij fterken wind ziet men, dat de boomen
zich buigen., en als men nabij de zee woont ^
dat het water zich in golven beweegt.
Des daags ziet men de zon, en des nachts
de maan en de (lerren.
^ Men kan eenen mensch, een dier, eene zaak
dikwijls of zelden^ gaarn of ongaarn^
duidelijk of onduidelijk zien.
Dikwijls zien.
Gewoonlijk ziet men die nienfchen dikwijls,
die nabij ons woonen, cn die zaaken, die
bcftendig in onze nabijheid zijn. Zoo ziet
dc moeder haar kind, dc boer zijne arbei-
ders , de olTicier zijne foldaten, de kleermaker
naald en draad, ' de leerlooier kalfsvellen,
koe- en osfehuiden, dc fchaapherder fchaa-
pcn, de jaager wild, de fmid zwaarte gczigten
en handen meer, dan andere nienfchen.
Zddiiii zien.
Zons- en Maansverduisteringen en komeeten
ziet men zelden, en, Gode zij dank! men ziet
brand en overltroomingen ook zelden.
Kerfen in de herfstmaand en druiven in de
lente ziet men insgelijks zelden.
Het