Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
■nieuw brengt. Reeds doet gij hier door
veel voor zijnen geest cn voor, zijn hart; maar
^én ding is nog gewigdger, of liever één ding
is allergewigtigst, dit namelijk, dat het kind
over niets zoo zeer lache, naar niets zoo zeer
gnjpe en ftreeve, dan naar u; her, is allerge-
wigtigst, dat het hart des kinds aan niemand
en aan niets op aarde hange, gelijk aan u, als me-
de, dat gij aan niets op aarde hangt, ^oo als
aan hem. De Natuur roept u, om uw kind
met eigen handen te bezorgen.-AVcrp het
niet weg, geef her in geens menfchen hand;
geen mensch is voor.hem, het gene gij voor
hem zijten het is voor u, het gene geen mensch
voor u is. Geef het in. geens- menfchcnjiand.
-Zijn hart ontwaake niet voor het hart van
eenen armieren mensch, het ontwaake voor u.
De eerfte kiemen der l-efde, de eerfte kiemen
des danks, de't^crfte ki.mun van het vertrou-
wen moeten zi«:h uiuwikkelon voor u,cn door u ^
en voor irc^^'nen cn-\ioor geenen andeivn'nensch.
^Gij hebt geen hoogcr menschlijk genot, dan het
genot der .ecille j'pooreii van de kiemende liefde,
■van den kiemen ien dank en van het kiemend
•vertrouwen. IJet middd, om tot dirhiogfte
levensgenot te geraken , is Uvve eerftepligt-
bezorg mv hlnd \ Ik zoude fiddercu en mij fchaa-
Twen voor de Menschlijke natuur, wanneer it
tot n zepgen wilde: hemlh mv kind! Maar één
ding zeg ik u nog; verzuim het niet; Gods o-
ver licm wakende Voorzieni':?:hcid maakt met
haar onderwnjs eenen aanvang van liet oogcn-
blik af, dat het kind zijne oogen opent; uwe
medewerking tot het onllerwijs van God koo-
me niet Laater,
Meß