Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
wat ver af, Avat veel, cn wat weinig, "wat
ligt cn wat zwaar, wat week en wat hard,
wat runw en wat ghid is, cn wat hem fmert
en wat liem zeer doet.
Moeder, Moeder! wat hebt gij thans te
doen? Niets, niets, dan het pad te volgen,
het welk Gods Natuur, Gods over u en uw
kind wakende leiding u van den hoogen he-
mel af zelve aanwijst. Gij ziet, wat God
uw kind van het ecrite oogenblik aan, dat
zijne lieve oogjes zich openen, zelf toont.
Gij ziet, wat dat gene, het welk Gods over
hem wakende leiding hem voor zijne oogen
brengt, op zijnen geest en op zijn hart werkt;
gij ziet, waarop het in den geheelcn kring van
^iijn zien zijne oogen voornamelijk heenwcrpt,
waar naar het voornamelijk grijpt, waar over
het voornamelijk vrolijk wordt cn lacht. Volg
gij in uw doen maar geheel den indruk, wel-
ken dat gene, het welk Gods hand hem voor
zijne oogen brengt, op zijnen geest en zijn
hart maakt. Draag het op uwe handen dikwijls
naar het voorwerp, het geen het zelve;voor-
namelijk doet lachen; dra:ig het op uw^e han-
den naar dat gene, waarnaar het voorname-
lijk grijpt, naar dat gene, het wxlk het voor-
namelijk gaarne aanziet, cn zoek in den kring,
die in'uwe hand is, zoek in het huis, iii den
tuin, op het land, in het'\T]d nu cn dan
iets, het gene in kleur, in glans, in vorm,
in leven cn in bewecging hier aan gelijk is,
leg het hem op zijne wieg en zet het hem op
zijne tafel. Laat het hem op zijn gemak cn vrij
zien, wat het is, hoe veel. d;^aV van verwelkt,
te gronde gaat, en hoe gij het hem weilcr
F 5 nieuw