Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
ciilccl of veel, wat wit, blaauw, rood of zwart
is. Het is naauwlijks enige weeken oud, of
de moeder draagt het op den arm voor de
deur; het koomt nu nader bij den boom,
wjlken het uit het venlier gezien heeft; hon-
den, Jcatten, koeien en fchaapen loopen nu
digt aan hem voorbij. . ] Iet ziet de- hen ko-
rens oppikken, welke zijne moeder voor de-
zelve henenftrooit; het ziet het water uit de
de bron vlieten; de moeder zo'Va hem bloe-
men, witte, geele, en roode, en geeft ze hem
in dc hand, en houdt ze hem voor den neus.
Weinig maanden verloopen, of zij draagt
liet op de armen reeds verder; het ziet liet
liuis, den boom, de kerk, die het op verde-
ren afftand gezien heeeft, nu ook van nabij.
Nog kan het naauwlijks gaan; de drift om
te weetcn en te genieten drijft het zelve, het
kruipt op alle vieren ovcr'den drempel naar
iuiten in Gods Natuur, bakert zich in den
windftillen hoek achter het huis, grijpt naar
alles, wat het ziet., neemt kleine Iteenen op
7.ijnen fchoot, fcheurt dc blinkende, ruiken-
de bloemen van haren fl:eiigcl, en lleckt de-
zelve en de (teentjes, cn alles, wat het in
4e hand brengt, in den mond; het grijpt naar
■den worm, 'die voor hem kruipt, naar den
vogel, die voor hem voorbij vHcgt, naar
liet fclmp, het gene aan zijne zijde weidt,
.Gods Natuur Ihiat geheel voor zijne oogen,
tn zijne hand grijpt naar nlles, wat voor zij-
ne oogen Haat. iNIet eiken dag koomt iets
nieuws hem nader; met eiken dag weet het
nieer, wat gro»t en wat klein, wat nabij en
wat