Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
het welk hij gelooft, alleen of flechts met wei-
nigen gezien te hebben; zoo fchijnt het ontier-
fcheid tusfchen dat gene, het welk ieder ziet
cn dat gene, het welk maar weinigen zien, veel
grooter, dan het werklijk is. Geheele vol-
ken zien in hun geheel leven geene zee, geen
eiland, geene Had, cn geene boeken; maaralle
menfchen zien dat gene, uit het welk zeeën ,
eilanden, lieden en boeken ontftaan zijn cn be-
ilaan. - Alle menfchen zien water, aarde
rteencn, planten, menfchen cn dieren.
Dat gene, het welk het kind eerst cn dage-
lijks ziet (ik fprcek ''nu niet van kinderen uit
alle werelddeelen , maar voeg mij naar de be-
trekkingen van die gene, voor welke dit boek
gcfchreven is) is - het kind zelf eii zijne
ivloeder; vervolgens ziet het de vier muurcn,
binnen welke het leeft, cn het gene daar in is;
het ziet dagelijks zijnen vader, zijne broeders
cn zusters, het ziet de klederen zijns vaders,
zijner moeder cn zijner broeders cn zusters,
het ziet hun bed en zijn bed; het ziet de hond
cn de kat, die in de kamer zijn; het ziet brood,
vieesch, foep, lepels, mesfen,vorken ,wasch-
bekkcn, water, melk, vuur, den haard, den
grond, vloeren, deuren cn venfters. De Moe-
der opent voor het zelve reeds in de ecrilc da-
gen het venller -het ziet hemel Cn aarde ,
het ziet den tuin voor het huis, hei:^zië[:, byp-
men, huizen, menfchen en dieren; het.ziet-in
de nabijheid cn de afgelegenheid, het siiet'gróót
en klein, het ziet enkele dingen cn veele, het
ziet wit, blaauw, rood cn zwart: maar her weet
Biet, wat nabij of ver, wat groot of klehi-, vat
F 4 bla.uuv^