Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
AVannecr men tegen den hemel op, naar dc
flerren oF naar de vogels ziet, zoo Ironfelt het
voorhoofd zich, en Avannceï men Aveder naar
de aarde ziet, zoo ontfronfelt het zich.
Wanneer men kommer h^eft, wanifecr men
wild en toornig is, dan fronlèlt het voor-
hoofd zich insgelijks; wanneer men oud is,
dan blijlt het voorhoofd gerimpeld.
Verrichtingen der oogai.
'Men kan de oogen openen en fluiten i men
kan met de oogen zhn ^ ^wcnken ^ flaaren cn
fcheel zien; men kan uit de oogen weenen»
Dc oogen openen cn fluiten.
Men opent de oogcii bij het ontwaaken cn
fluit ze bij het flaapen. Wanneer men met
de oogen wenkt, dan fluit cn opent men ze
bij eiken wenk. Er is ook een onwillekeurig
openen cn iluitcn der oogen.
ISlen lluit de oogen, wanneer de wind^
ftof, rook of asche tegen ons aanwaait.
M.ct dc oogen zien-
Ieder mensch op de wereld, die niet blind
is, kan zien, het gene liem voor de oogen koomt.
Dat gene, het welk ieder mcnsch ziet, is on-
eindig veel; dr.t gene, het Avelk een enkel mcnsch
meer ziet, dan ccn ander, is in vergelijking
met dat gene, het Welk- ieder ziet, maar zeer
weinig. Doch dnar de menfchen bijna algc^-
meen dat gene gering achten, en weldra nie-
mand van dat gene fprcekt, het welk alle zien,
cn daar en tegen de een tegen den anderen
de mond voornamelijk over dat gene opdoet,
]iet