Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
zich als het voorwerp der Moederlijke ver;:or^
gïng en liefde iii deze onbebulpzaamheid gevoelt,,
zelf het eerjle voorwerp van zijn bewLa:,t;5ijii
en zijn opmerken i.s; zoo begint mijn Boek zij-
ne Handleiding, om de krachten des kinds to:
het opmerkten en fpreeken te ontwikkelen, ook
met het befchouM^en van zich zeiven — van
zijn lichaam.
Men kende ten allen tijde de groodflelling: daf
al het weeten des Merfchen van hem zeiven uit-
gaat en uitgaan moet -—- ik volg dezelve, en
befchouw in deze Handleiding- het Meriiciliik:
lichaam in tien Oefeningea naar even zoo vrel
zigtpunten, waarvan dit EerTte [\uk de zes eer-
fte en een gedeelte der zevende bevat.
De eerfte dezer Oefeningen Leert de Moeder ,
haar kind dö uitwendige deden van zijn lichMnm
te wijzen en te hefioemen, dat is, zij leert het
kind dezelve na:iLUvkcm;ig te a^nfc^ouwen en de-
zelve hunne naamcn te gcevcn
In de tM^ecde Oefening wijst zij hem de ger
fteldheid van eik aezor deel en , dat i--, zij wjj^t
hem, welke andere deelen rondom die deelen,
welke zij-hem doet opmerkf^n , o;T.liggen.
In de derde Oefening maakt zij 'hem op dea
fa777enhang der deelen zijnen Lichaams opmerk-
zaam.
In de vierde Oefening Avij^-t en zegt 7a] henv^
welke deelen aan het .. q^t. enke/vou*
éiig , -welke tweevoudig ^ we.l.'.cr/^rrö^Vr/jg-enz,
gevonden vi'orden.
In de vijfde leert zij hem de wezenlijkfle
genfchapfen van ieder, dcc! zijtjes LichaanïS op-
n:erken en benoemen.
In de zesde leert zij hem die deelen van het
Lichaam , welke de eene of andere van de hem
reecs tekende eiEicnfchrtppen met clkan^tci' gc-
j Jamenzoektn en, als in dit opzig-
te