Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
6K
■durven tegcnfpreekcn, icliudden insgelijks met
liet hoofd.
Met het hoofd jvenkcn»
De moeder wenkt het kind met het hoofd
toe, voor dnt het fpreeken knn, dikwijls lan-
gen tijd na elkander, cn maakt het zelve daar
blijde door. ■— W'annec; het fpreeken kan,
wenkt zij het dikwijls toe, dat het zwijgen
moet; dikwijls geeft zij door met het hoofd
te wenken te kennen, dat zij te vreden, cn
dikwijls, dat zij niet te vreden is met dat ge-
ne, het welk hij doet; cn wanneer het kind
iets vraagt, wenkt zij hem weder dikwijls met
het hoofd een ja of neen toe.
Op het hoofd draagen.
Men draagt hoeden, kappen, mutfcn cn pa-
ruH^en op het hoohi; de boerinnen drangen
korven vol ooft cn boter op het hoofd naar
de ftiid.
In den hooitijd draagen .de bergbewooners in
Zwitferland dikwijls twee of drie honderd pond
hooi op het hoofd, In den oogst draagen de
binders dikwijls het ftroo tot het binden der
fchooveh' op het hoofd in het veld, cn wxder
édne of twee fchooven van het veld naar huis.
Boerinnen of meiden draagen wel eens hun-
ne arbeiders het eeten en ckinkcn op het hoofd
naar het land, cn vcrfcheidene.koopwaaren wor-
den op het hoofd te koop gedraagen; als
vleesch, matten, potten en pannen, met wel-
ke de verkoopers bij de huizen rondgaan.
Verrichtingen vau het voorhoofd.
Men kan het voorhoofd fronfekn cn ont-
fronfelen. F 3 Wan-