Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Deelen van het Ikhaam, vrclke glansrijk zijn.
Glansrijk zijn de oogappels, de kringen- der
oogen, het zwart in de oogende tanden en
de nagels. Bij zekere menfchen en bij eeneze^^
kere behandeling, wordt ook de huid en liet
hair glansrijk.
Dcclcn vau het Üchaamj welke hard zijn.
Hard is het voorhoofd, de fchédel, het ach-
terhoofd, het bovenfle gedeelte van den netis,
het gehemelte, de kin , de borst, cn de ruggraat.
Hard zijn de nagels, de tanden, de fchouders,
de elboogen, dc knieën, de kneukels, de rib-
ben cn aüe beendereit.
Dcclcn van het lichaam, welke wttk zijn.
tVeek zijn de oogleden, de lippen, de wan-
gen cn de kuiten; w^yt is dc huid en het vleesch
aan het geheele lichaam, alwaar het zelve niet
kort op het been ligt.
Declen van het lichaam, welke gemakltjk uitgerekt
kunnen wofden.
Gemak/ijk uitgerekt kunnen worden de tong,
de buik en de huid; de oogleden, de lippen
cii de wangen.
Deden van het lichaam > welke iü/g^a^im en reêr-
' krachtig zijn.
buigzaam cn veêrkrachtig zijn de vleugels
van den neus, de ooren, de hairen, dc lip-'
pen, de wangen en de nagels. Ook de tong,
de huid cn al het vieesch onder de liuid is,
zoo lang het leeft, buigzaam en veêrkrachtig.
Deelen van het lijchaam, welke door gewrichttn
buigbaar ziin.
Door gtwri€hten buigbaar zijn de armen,
* de