Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
D
'e Natuur, of liever haar eeuwige Schepper,
Gqd, heeft de ecrile ontwikkelingen van de»
■aajyleg van. den Mensch tot een verflandi^, en
gerust aanv/eezeo — de ont\vikke!ipg van 'dezen
aanleg tot opmerken en tot fpr'êeken aan deeer-
ftc zorge der Moeder voop haar kind, en aan
voorwerpen geketend , die met deze zorge in-
nig' verAveeFd , reeds van de geboorte des^kinds
af, deszclfs zinnen voornaamelijk treffen en aan-
doen.
En Moeders! het Boek, dat ik u in de han-
den geef, zoekt niets anders, dan u op dezen
■\Teg, weUcen Gojs voorzienigheid tot de eerde
ontwikkeling van den aanleg uwer kinderen u
aldus 2elve heeft voorgetekend, te houden, eti u
door opvolging van denzelven in Haat te ftellen,
om de kracht uwer kinderen tot opmerken en
fpreeken op de eenvoudigfle , gemaVÜjkfte en met
de behceften der verftandelijke en zedelijke vor--
niing het meest overcenltemmendc wijze in hen
te ontwikkelen
En daar geene uitwendige voorwerpen, dio
het kind ztèt cn hoort, maar hij zelf^ hij zelf,
terwijl hij zich zelf gevoe/t, hij zelf, terwijl hij
zich "in de geheele onbchuipzaamhcid van zijn
eerfte aanM'ezen gevoelt, hij ze/f, terwijl hij
' ♦ zich

J