Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Ilct gene aan het Menschlijk lichaam twintigvoudig is
Mijne twee kaaken hebben twintig kiezen.
Elke van mijne t\vee kaaken heeft ^/V/; kiezen
W;/op de linker, en r///"op de rechter zijde.
De tien vingers van mijne t^vee handen cn dc
tien teenen van mijne t^vee voeten hebben
twintig nagels. -
Dc v///vingers .van elke hand en de r///'tee-
nen van eiken voet hebben wy/nagels.
Het gene aan het Menschlijk lichaam vkr m twin-
tigmaal gevonden wordt.
Mijn romp heeft vier en twintig ribben; elke
zijde van mijnen romp liesft iriv/7^^ribben.
liet gene aan het Menschlijk lichaam agt en tjyin-
tlgmaal gevonden wordt.
De tien vingers van mijne twee handen hebben
agt en twintig gewrichten voorfte,
agt middcHte, CU iien aclitcrftc, agt cn
twintig leden, ties» voorftemiddelfte,
en tien achterfte, en agt en twintig kneu-
kels, tien voorfte, agt middclfce cn tien
achterfte.
De ï^/;/vingers van elke hand hebben
leden, vijf voorfte, vijf achterfte en vier
middelfte; veertien gewrichten; T7;/voor-
Ite, vijf achterfte en vïer middelfte; cn
veertien kneukels, v///voorfte, ach-
terfte en vier middelfte.
Dc tien teenen van mijre trvee voeten hebben
agt en twintig gewrichten, tien voorfte,
agt middelfte cn tien achterfte; agt en
twintig leden, tien voorfte, agt middelfte
en tien achterfte; en agt en twintig kneu-
kels, tien voorfte, ^^^ middelfte en//V«
achterfte. E 3 De