Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
kcls, twee voorflc en twee achtcrlte; en
rier ledcn, twee voorfie cn twee achrcrlle.
Klk van nn'jnc iwee grore teenen Iieeft t%rce
gewrichten, éé72 voorde en achterflrc;
/wee kneukels, tV/;^//voorden en ach'
terden, en twee leden, één voerde en één
achterde.
Het gene aan het Mcnschhjk lichaam zesvoudig is
Mijne twee armen hebben zes gewrichten, tv^ee
bovende, twee middelde cn twee onderde.
Elke van mijne/ji-ê-^? armen heeft gewrich-
ten , één bovende één middelde, tn één
onderde.
Mijne tri^ee beenen hebben zes gewrichten , twee
hovende twee middelde en twee onderde.
Elk van mijne/Wi? beenen heeft JnV gewrich-
ten 5 één 'bovende één middelde en één on-
derde.
Het gerc aan het Menschlijk lichaam agtf-oudig is
Mijne twee kaaken hebben agt fnijtanden.
Elk van mijne twee kaaken heeft vier fntj-
tanden.
Het gere'aan het Mcvischlijk lichasm ikiircndig is
Mijne twee handen hebben, tien vingers, twee
duimen, twee wijsvingers,/jw middcHle
vingers, twee ringvingers, cn/w^e kleine
vingers.
Elke van mijne twee handen heeft r/;/vin-
gers , éénen duim , éénen wijsvinger, éénen
middelden vinger, éénen ringvinger, en
éénen kleinen vinger.
Mijne twee voeten hebben tien tecnen.
Élke van mijne twee voeten heeft jvy/tcenen.
Het