Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
der; en vJer lioekcn vnn de oogen, tme
hinncnftc cu buitenlle.
Elk van mijne twee oogen heeft tipee oog-
leden, één bovenfte cn één onderfte; twee
plaatfen met ooghairen bezet, één hovon
en één. onder; cn twee hoeken van de
oogen, één binnenfte en één buitenfte.
Mijne twee kaaken hebben vier oogtanden.
Elk van mijne twee kaaken heeft t^vee oog-
tanden 9 éénen op de rechter cn iénen op
dc linker zijde.
IMijne twee boveiiftc ledematen hebben vier kneu-
kels van de hand, twee binnenfte cn twee
bnitcnfte.
Elk van mijne twee bovenfte ledematen heeft
twee kneukels van de hand, éénen binnen-
ften en éénen buitenften.
Mijne twee onderfte ledematen hebben nVr kneu-
kels van den voet, twee buitenfte en twee
Innnenfte.
Elk van mijne twee onderfte ledematen heeft
twee kneukels van den voet, binnen-
ften en éénen buitenften.
Mijne iwee duimen hebben vier duimgewrich-
ten 5 twee voorfte cn twee achterfte; vier
kneukels der duimen, iwee voorfte cn tjvee
achterfte; en vier leden der duimen, twee
voorft'C en twee achterfte.
Elk van mijne itwéduimen,hcefu;^wduim-
gewrichten, één voorfte en één achterfte;
twee kneukels der duimen; éénen voorften
cn éénen achterftcn; en twee leden derdui-
^^ men, één voorfte cn één achteruc.
Mijne twee grote teenen hebben vier gewrichten,
twee voorfte cn twee achterfte; vier kncu-
E a kelsp