Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Dc Unher kniehoog ligt acliter de Ihiker
knie lusfchcn de linker kuit en het linker
bovenbeen.
De onderfchenkeh liggen tusfchen de knieën
cn de voeten.
De 7-echter onderfchenkel ligt tusfchen de
rechter knie cn den rechter voet.
De lïfikcr onderfchenkel ligt tusfchen de
linker knie en den linker voet.
De fcheeiiheenen of fcheenen liggen aan de
voorzijde der onderfchenkels tusfchen de knie-
cn cn de voeten.
Het rechter fcheenbeen ligt Tian de voorzij-
de van den rechter onderfchenkel tuslchen de
vechter knie cn dea rechter voet.
Het linker fclieenbeen ligt aan de voorzijde
van den linker onderfchenkel tusfchen de lin-
ker knie en den linker voet.
De kuiten liggen aan de achterzijde der on-
derfchenkels, tusfclien de knieboogen cn de
hielen.
De rechter kuit ligt aan de achterzijde van
den rechter onderfchenkel, tusfchen den rech-
ter kniehoog en de rechter liiel.
De 'Unkcr kuit ligt aan dc achterzijde van
den linker ondcrfclienkel ^ tusfchen den linker
luiieboog en de linker hiel.
Dc kneukels der voeten liggen buiten aan de
^ewriclitcn der voeten aan beide zijden van
de wortels der voeten.
De voeten liggen onder de onderfclienkels.
De rechter voet ligt onder den rechter on-
deifchenke].
De linker voet ligt onder den linker onder-
fchenkel.
De