Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
D£ onderfte ledematen^ de heenen flaan ou-
der deu romp.
Hct rechter been ftaat onder de rechter zij-
de van den romp.
Het linker been ftaat onder de linker zijde
van den romp.
De heupen liggen buiten aan de gewrichten
der heupen tuslchen de lenden en de bov^n-
bc^nen.
Dc rechter heup ligt buiten aan het gewricht
van de rechter heup, tusrchcn de rechter
lende en het rechter bovenbeen.
Dc linker heup ligt buiten aan het gewricht
van de linker heup, tusfchen de linker lende
en het linker bovenbeen.
De hevenheenen liggen tusfchen de heupen
en de knieën.
Met rechter bovenbeen ligt tusfchen de rech-
ter heup en de rechter knie.
Het linker bovenbeen ligt tusfchen de lin*
ker heup en de linker knie.
De knieen liggen buiten aan de kniegewrich-
ten tusfchen "de bovenbeenen cn de onder-
fchenkels.
De rechter knie ligt buiten aan het rechter
kniegewricht tusfch'en het rechter bovenbeen
en den rechter onderfchenkel.
De linker knie ligt buiten aan het linker
kniegewricht tusfchen het linker bovenbeen
cn den linker onderfchenkel.
De kniehoogen liggen achter de knieën tus-
fchen de kuiten cn de bovenbeenen.
De rechter kniehoog ligt achter de rechter
knie tusfchen de rechter kuit cn het rechter
bovenbeen,
D De