Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

Dc nagels van de plnhcn liggen op de boven-
zijde-der voorfte ]cc cn van de pinken-
De nag.1 ^Tai den pink der hand ligt
op de bovenzijde vrai Iiec vooifte lid van den
pink der r.chter liancU
Dc nngcl va33 den -pink der linker Juind ligt
■op de bovenzijde van het voorfte lid van den
pink der linker'-Jiand.
I3e toppen der vingers liggen aan dc iiiterfte
einden op dc ündt;rzijde d,cr yoorib U-'dcn van
de vingers.
De toppen dei* -vingers van de rechter hand
liggen aan éc uitcrfte einde-n op de onderzijde
der voorfte leden van de vingers der rechter
3i and.
De toppen der vingers van de Zinker hand
liggen aan de uiterflc einden op de ondcr;djde
der voorfte leden van dg vingers de-r linker
,hand.
De toppen der .dmmen Üggen aan de uiterfie
einden op de onderzijde der voorfte leden der
duimen.
De top van den duim der rechter hand ligt
aan het uiterllc einde op ^de onderzijde van het
voorfte Jid yan den duim der rechter hand.
De top van den duim der linker hand lig.t
aan het uitcrfte einde op de onderzijde van het
voorfte lid van den duim dj^r linker hand.
De toppen van de wijsvingers liggen aan de
uiterfte einden op dc onderzijde der voorfte
leden der wijsvingers.
Dc top van den wijsvinger der rechter hmd
ligt aan het uiterfte einde op dc onderzijde van
het voorfte lid van den wijsvinger der "rechter
hand,
Dc