Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
3+
Ven^ijMc der voorfte leden der duimen.
De nai^el va,i den daiai der rec'iSer hand liiTt
op de buvenx'ijde van het-voonte lid van den
duim der rechter hand.
De nacrel van'den duim der linker hand ligt
w ^
op bovenzijde van het voorite'Hd van den-
duim der linker hand.
De nagels van dc wijsvingers liggen op de
bovenzijde van de voorite leden-van de. wijs-
vingvis.
De nagel van-den vvnjsvinger d^x rechter hand
ligt op de bovenzijde van het voorite lid van
den wijsvinger der rechter hand.
De nagel van d.in wijsvhiger d^x linker hand
ligt op de bovenzijd-i ran hét voorite lid van
den wijsvinger- der linker hand.
De nagtls van de middelfte vingers liggen
op de bovenzijde van de voortte leden van "den
wijsvinger der linker hand.
i>e nagel van den middehten vinger doxrecJi-
ter hand ligt op de bovenzijde van het s^oorlte
lid van den uiiddelten ving.r der rechterhand.
De nagel van den middeliten vinger der Hn~
ker hand ligt op de bovenzijde van het voor-
ite lid van deu middeliten vinger der link'jx
hantl.
De nagels van de ringvingers liggen op dc
bovenzijde der voorite leden van de lingviir-
gers.
De nagel van dén ringvinger der recliter
hand ligt op de bovenzijde van het voorfte lid
van den ringvinger der rechter hand.
Di nagel van den ringvinger der linker hand
ligt op de bovenzijde van het voorite lid van
den rii^gvinger der linker hand.
Da.