Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hi
ten. aan de-voaude . gewrichten der duimen
tusfciieu" 'de achterfle en voorde leden der-
duimeu., ;; , ^ ^ , ^
"Dq,. kneukels ■ der ji^/y^v/V/^^ri liggen buitea
aan de gewrichten der wijsvingers; '
achterfle kneukt^ls -de^ wijsvingers liggen-
buiten aan de achterde gewrichten der.wijs-
vingers, tusfchen dC' njiildplde gedeelten der.
handen en de achrerde ledeii. d,er wijsvingers.
De mtddelfle kneukels der wifsvingers hg-
gen buiten aan de 'middelde gewrichten dei-
wijsvingers, tuslchen de, achterde en de,mid-
delile leden der wijsvingers.
De voorfte kneukels der wijsvingers liggen
buiten .aan de voorde gewricnten der wijsvin-
gers, tusfchen de middplde cn de voorile Icr
den d-r wijsvingers.
De kneukels der mlddelfle vingers liggen bui-
ten aan de gewrichten,der middelde vingers.,
De achterffe kneukels der middelde vingcrg
liggen .buiten .aan de achterde gewrichten dei"
middelde vingers tusfchen de middelde gedeel-
ten der handen en .de. achterde,.leden der mid-
delfle vingers.
Dc mlddelfle kneukels der middelde vingers
'liggen buiten aan de middelde gewrichten;der
middelde vingers tusfchen dc nchterfle en mid-
delde leden der middelde vingers,.
De voorfte kneukels der middelde vingers
liggen buiten aan de voorde gewrichten der
jniddelde vingers tusfchen de middelde en dê
voorde leden der middelde vingers.
De kneukels der. ringvingers liggeu buiten
.aan de gewrichten der ringvingers..
De ^Qhwfie kneukels, der ringvingers liggeu
bui-.