Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
wrlcht van den rechter elboog tusrchen'den^
rechter bovenarm en den rechter voorarm.
De linker elboog ligt buiten aan het gewricht
van den linker elboog tuslchen den linker bo-
venarm en den linker voorarm.,
De voorarmen liggen tusfchen dc bovenar- -
men en de handen.
De rechter voorarm ligt tusfchen den rechr
ter bovenarm en dc rechter hand-
De linker voorarm ligt tuslchen den linker
bovenarm en de linker hand.
De kneukels van ck hand liggen buiten aan
de handgewrichten, tusfchen de voorarmen cu
de wortels van de handen.-
De hlnneufte en huitenfle kneukels van de
rechter hand liggen buiten aan,het rechter hi.nd-
gewricht, tusfchen dxn rechter voorarm en den
wortel van de rechter hand.
De hinnenfle en huitenfle kneukels van de lin-
ker hand liggen buiten aan het linker handge-?
wricht, tusfchen den linker voorarm en den wor*
tel van de hnker hand-
De handen liggen voor aan de voorarmen.
De rechter hand ligt voor aan den rechtcj
voorarm.
Dc linker hand ligt voor aan den linker
TOorarm.
De wortels i}itr,handcipXv%%^\\ tusfchen de voor?
armen en het middeifte van de handen.
De wortel van de rechter, hand ligt tusfchen
den rechter voorarm en het middeUte gedeelte
van de rf^chter hand.
Dc, wprtel van de hand ligt tusfchen
den linker voorarm en het middcllte gedeelte
van de linker hand.
C 3 " De