Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
fDe kiezen (laan op de rechter en linker zijllc
des monds, acliter de oogtanden, aan dc ein-
den der kaaken.
•De bovenkiezen flaan op ie rechter en linker
zijde des monds, achter de bovenlle oogtanden,
atiii de beidi einden der bovenkaak.
De onderkiezen daan op de rechter en linker
zijde van liet onderlle gedeelte des monds , ach-
ter de onderfte oogtanden, aan de beideeindeia
der onderkaak..
Het onderfle gedeelte der tanden.
De wortels der tanden zijn in de kasten der
tanden ingegroeid.
Het middelfie gedeelte der tanden.
De hals der tanden ligt boven acn den wor-
tel der tanden, ter plaatfe alwaar zich het
tandvleesch aanfluit.
Het bovenfle gedeelte der tanden.
De l:roon ligt boven aan den hals der tandei?
buiten het tandvleesch.
De holte van den mond ligt binnen de bei-
de kaaken en de beide rijen tanden voor de
keel.
De heel ligt achter in de holte van den mond,
hoven aan den flokdarni, die in den maag naar
beneden gaat.
De tong ligt in de holte van den mond,bin-
nen de beide kaken en de beide rijen tanden.
Het gehemelte ligt boven aan de holte van
den mond binnen de bovenkaak voor aan dea
huig.
De huig hangt achter in de holte des monds
boven aan de keel.
De kin ligt onder de onderlip tusfchen dc
onderfte gedeelten der beide wangca.
De